Tutaj będzie artykuł.

Umax ściań =0,2 W/mK

Umax dachów = 0,15 W/mK