Przetwarzanie sprzedawanych produktów
Kategoria 10 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji

processed food - EXERGY
work process - EXERGY

Co zawiera Kategoria 10 Zakresu 3?

Kategoria 10 określa emisje związane z przetwarzaniem produktów pośrednich (półproduktów), które przedsiębiorstwo sprzedało w trakcie roku raportowego. 

Produkty pośrednie, czyli półprodukty wymagają dalszego przetwarzania lub muszą zostać włączone do innego produktu zanim użytkownik końcowy będzie mógł z nich korzystać.  

Jako przykłady można wymienić: 

  • produkcje materiałów tekstylnych, z których dalej robione są np. t-shity, 
  • cukier, z którego dalej robione są np. słodkie napoje lub słodycze,
  • przetworzenie żywicy poliestrowej do produkcji zderzaków, karoserii czy sprzętu pływającego.

Dla jakich firm Kategoria 10 jest istotna?

Kategoria 10 będzie istotna dla producentów i dystrybutorów półproduktów, którzy nie sprzedają produktów skierowanych do konsumenta końcowego, a dostarczają produkty pośrednie, czyli półprodukty, które wymagają dalszego przetwarzania lub muszą zostać włączone do innego produktu zanim użytkownik końcowy będzie mógł z nich korzystać.  

Metody obliczeniowe

  • Metoda danych specyficznych  (ang. Site-specific method) 

Metoda polega na obliczeniu ilości zużytego paliwa i/lub energii elektrycznej oraz ilości odpadów wytworzonych w wyniku przetwarzania półproduktów, a następnie zastosowaniu odpowiednich współczynników emisji. 

calculator 4 - EXERGY

 

  • Metoda danych uśrednionych (ang. Average-data method)

Metoda polega na oszacowaniu emisji związanej z przetwarzaniem półproduktów sprzedawanych przez przedsiębiorstwo w oparciu o średnie dane wtórne, takie jak średnia emisja na produkt lub średnia emisja na proces.

Gdzie znajdę informacje potrzebne do tej kategorii?

Firmy powinny gromadzić dane na temat rodzajów i masy półproduktów przez nich sprzedawanych. Następnie należy opracować scenariusz emisyjny, który wskazuje na zużycie energii i/lub paliw w wyniku przetwarzania ocenianego produktu. W większości będą to dane hipotetyczne, gdyż dostęp do danych faktycznych (np. od klientów) może okazać się niemożliwy.

Jakie są największe wyzwania związane z Kategorią 10?

Przedsiębiorcy mogą nie posiadać wiedzy o tym, jakie jest zastosowanie końcowe sprzedawanych przez nich półproduktów.

Jak redukować ślad węglowy w Kategorii 10 Zakresu 3?

carbon 3 - EXERGY

Współpracuj ze swoimi klientami, aby zrozumieć procesy jakim poddają produkty, które kupują od Ciebie. Być może będziesz w stanie zidentyfikować zmiany, które możesz wprowadzić w sposobie przetwarzania produktów w taki sposób aby pomogły Twoim klientom zmniejszyć zużycie energii w trakcie ich obróbki. 

Poznaj kalkulator Zakresu 3 organizacji

Szukasz specjalistów od śladu węglowego?

Porozmawiajmy o transformacji klimatycznej w Twojej firmie!

Twoi klienci pytają o ślad węglowy?

Zostaw kontakt do siebie za pomocą formularza obok, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.

Zobacz w czym Cię jeszcze wspomóc

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Narzędzie do obliczania śladu węglowego firmy w Zakresach 1,2 i 3

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

online learning - EXERGY

Szkolenia

i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji