Analizy zgodne z regułą DNSH

Przygotujemy analizę dla twojego projektu

Przygotowany raport poprawi konkurencyjność twojego projektu

Raport pomocny przy uzyskaniu dofinansowania z funduszy KPO

Analizy wykonamy zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej

LCA obrazki - EXERGY

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Co to jest reguła DHSN (Do No Significant Harm)?

Reguła DNSH (Do No Significant Harm) to wytyczne, których celem jest minimalizacja szkód wyrządzanych w wyniku działań związanych z danym projektem lub przedsięwzięciem. Zgodnie z tą zasadą, podczas realizacji planów należy przede wszystkim dbać o to, aby skutki działań były jak najmniejsze, a szkody jakie mimo wszystko mogą powstać na jak najniższym poziomie. Reguła ta jest szczególnie ważna w przypadku projektów związanych z ochroną środowiska, budową infrastruktury, a także przy realizacji inwestycji publicznych. 

puzzle - EXERGY

W szerszym kontekście regulacja ta ma na celu ochronę zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. W praktyce oznacza to między innymi, że przedsięwzięcia te muszą być przemyślane i starannie zaplanowane, by uniknąć lub ograniczyć szkody, jakie mogą powstać. To, co należy rozumieć jako szkodliwe, może różnić się w zależności od projektu czy kontekstu w jakim jest on realizowany. Dlatego mają one na celu zapewnienie minimalizacji szkód, a nie całkowitej ich eliminacji. Reguła DNSH jest coraz częściej wykorzystywana przy podejmowaniu decyzji związanych z projektami, a także jako narzędzie oceny ich wpływu na otoczenie. Została ona sformalizowana w roku 1991 w Konwencji o różnorodności biologicznej, a od tego czasu zyskuje na popularności i jest coraz częściej stosowana w różnych dziedzinach życia.

Zastosowanie reguły DHSN - Dotacje z KPO

save energy 1 - EXERGY

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności przeszedł proces oceny w kontekście przestrzegania zasady “Nie Czyń Istotnej Szkody” (DNSH) dla środowiska. Ocenie poddano wszystkie reformy i inwestycje przewidziane zarówno w części dotacyjnej, jak i pożyczkowej. Taki wymóg wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/241 z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego Instrument na Rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. W celu dokładnej analizy spełniania zasady DNSH zastosowano różne techniki badawcze, takie jak analiza dokumentów źródłowych, analiza statystyczna oraz porównanie celów środowiskowych i celów KPO.

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Jednym z kluczowych kryteriów przy weryfikacji wniosków po środki z KPO lub innych programów Unijnych są róznego rodzaju oceny środowiskowe.

Jeżeli wasz zespół potrzebuje wsparcia w realizacji takich tematów, chętnie pomożemy w obszarze m. in::

  • analizy ryzyk wynikających ze zmian klimatu
  • obliczenie śladu węglowego w cyklu życia budynku lub produktu (obliczenie współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku lub produktu)
  • opracowanie scenariuszy klimatycznych
pencil and ruler - EXERGY

Jak wygląda współpraca z nami?

Nasz zespół specjalistów realizuje zadania związane ze wspieraniem biznesu w zakresie m. in. obliczania śladu węglowego budynku na każdym etapie realizacji inwestycji. 

Wstępna konsultacja

Rozmowa z naszym specjalistą, podczas której zidentyfikujemy cel opracowania oraz postawimy podstawowe założenia do realizacji zadania

Przygotowanie oferty

W przeciągu jednego dnia roboczego powrócimy z ofertą na realizację zadania. Oferta zawierać będzie szczegóły realizacji zadania.

Realizacja i omówienie raportu

Pod koniec realizacji zadania przedstawimy roboczy raport. Do przygotowania ostatecznego raportu uwzględnimy wnioski z prezentacji roboczej.

Szkolenie i warsztaty

Opcjonalnie, jeżeli Wasz zespół będzie zainteresowany, przygotujemy kurs lub warsztaty przygotowujące do samodzielnej realizacji takich zadań w przyszłości.

Współpracujemy m. in. z:

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Zobacz także

factory - EXERGY

Ślad węglowy w przemyśle

Zobacz nasze usługi związane z obliczaniem śladu węglowego skierowane do szeroko pojętego przemysłu

ślad węglowy budynku na etapie budowy

Ślad węglowy w budownictwie

Zobacz nasze usługi związane z obliczaniem śladu węglowego skierowane do sektora budowlanego

online learning - EXERGY

Szkolenia
i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

5/5