LCA analiza cyklu życia budynku

Analiza cyklu życia budynku na każdym etapie inwestycji

Przygotujemy raport, który będzie uznawany przez inne organizacje

Raport pomocny przy uzyskaniu dofinansowania z KPO (Krajowy Plan Odbudowy)

Obliczenia LCA w oparciu o normę EN15978

carbon footprint of building - EXERGY

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Co to jest analiza cyklu życia budynku LCA?

Analiza cyklu życia budynku (Life Cycle Assessment, LCA) to metoda oceny wpływu budynku na środowisko, która uwzględnia wszystkie etapy jego cyklu życia, począwszy od pozyskania surowców niezbędnych do budowy, poprzez produkcję, użytkowanie, aż po zakończenie eksploatacji i utylizację.

LCA bierze pod uwagę różne aspekty środowiskowe, takie jak zużycie energii, emisje gazów cieplarnianych, zużycie wody, zużycie surowców naturalnych, emisje zanieczyszczeń do powietrza i wody, generację odpadów, a także potencjał wpływu na zmiany klimatyczne, eutrofizację, kwasowość, itp.

Obliczenia wykonywane są w oparciu metodykę analizy cyklu życia budynku (LCA) na podstawie normy EN 15978.

co to jest ślad węglowy budynku?

Wyróżniamy kilka etapów cyklu życia budynku:

Faza wyrobu A1-A3 – wyszczególniamy w poszczególnych modułach tej fazy działania związane z wydobyciem i transportem surowców oraz produkcją materiałów np. budowlanych czy instalacyjnych.

Faza procesu budowlanego A4-A5 – moduły  związane są z transportem wyrobów oraz etapem realizacji budowy inwestycji.

Faza użytkowania B1-B7 – moduły związane z wykorzystaniem energii elektrycznej, 

Faza końca życia  C1-C4 – moduły związane z rozbiórką, transportem i utylizacją budynku.

Ponadto można spotkać się z takimi hasłami jak:

Wbudowany ślad węglowy budynku – obejmuje emisje gazów cieplarnianych powstałe na etapie faz wyrobu oraz procesu budowlanego inwestycji.

Operacyjny ślad węglowy budynku – uwzględnia jedynie emisje gazów cieplarnianych związanych z wykorzystaniem energii elektrycznej oraz wody w trakcie fazy użytkowania.

Dlaczego należy przygotować analizę cyklu życia budynku LCA?

Szkolenie - ślad węglowy budynku i budowy

Przygotowanie analizy LCA budynku jest ważne, ponieważ uzyskujemy wiedzę na temat wpływu budynku na środowisko. Poznając te wartości jesteśmy w stanie tak przygotować zmiany w projektowanym budynku, aby zminimalizować jego negatywny wpływ na środowisko czy klimat.

Dodatkowo, zgodnie z obecnie tworzonymi regulacjami prawnymi, do 2030 roku dla wszystkich nowych budynków w Unii Europejskiej analizy LCA na etapie projektu będą obowiązkowe. Obecnie wymogi takiej analizy stawiane są przy różnych dofinansowaniach lub przez inwestorów, dla których kwestie środowiskowe są istotne.

 

Zwróć uwagę, jakie korzyści niesie za sobą obliczenie śladu węglowego budynku:

Dodatkowe punkty w procesie certyfikacji BREEAM lub LEED – jednym z elementów certyfikacji budynku takich jak LEED lub BREEAM jest analiza cyklu życia LCA i przedstawienie wyniku śladu węglowego, bez realizacji takiej analizy, praktycznie nie możliwym jest uzyskanie wysokiego wyniku.

Większa atrakcyjność rynkowa  Obliczenie śladu węglowego i podjęcie działań w celu jego zmniejszenia może również zwiększyć atrakcyjność budynku na rynku nieruchomości, ponieważ coraz więcej funduszy inwestycyjnych jest zainteresowanych nieruchomościami o niższym śladzie węglowym.

Ograniczenie ryzyk związanych ze zbliżającymi się zmianami prawnymi – realizacja zadań związanych z wdrożeniem Zielonego Europejskiego Ładu jest związana z ograniczeniem śladu węglowego m. in. w sektorze budownictwa. Do 2030 roku dla wszystkich nowych budynków w Unii Europejskiej analizy LCA na etapie projektu będą obowiązkowe.

Poprawa reputacji: Obliczenie śladu węglowego i podjęcie działań w celu jego zmniejszenia może również poprawić reputację firmy lub właściciela budynku jako odpowiedzialnego wobec klimatu i  środowiska.

Czy istnieje obowiązek analizy LCA?

Europejska Zielona Taksonomia wprowadza dla firm objętych dyrektywami SFRD oraz CSRD wymóg obliczania śladu węglowego budynku (wskaźnika GWP)  według metodyki LCA w oparciu o normę EN 15978 dla budynków o powierzchni powyżej 5000 m2 posiadanych.

Kolejnym unijnym przepisem jest Dyrektywa EPBD, która wprowadziła wymóg sporządzania świadectw energetycznych dla nowobudowanych oraz sprzedawanych i wynajmowanych budynków (więcej). W Polsce ten przepis został zaimplementowany przez Ustawę o Charakterystyce Energetycznej Budynków.

raport sladu weglowego - EXERGY

 

Natomiast na chwilę obecną, w polskim prawie nie występują przepisy, które nakazywałyby obliczanie śladu węglowego budynku według metodyki LCA. 

W innych krajach europejskich wygląda to następująco:

Francja – limity emisji CO2 w pełnym cyklu życia dla nowych budynków od 2022 roku,

Niemcy – obowiązkowa analiza LCA dla budynków administracji państwowej

Holandia – obowiązkowa częściowa analiza LCA dla nowych budynków

Dania – obowiązkowa analiza LCA dla budynków powyżej 1000m2

Szwecja – obowiązkowa częściowa analiza LCA dla nowych budynków

 

Należy się spodziewać, że śladem innych Państw Unii Europejskiej, w Polsce również pojawią podobne przepisy.

Na którym etapie inwestycji przygotować analizę LCA budynku?

W zależności od tego, jaki cel przyświeca wykonaniu analizy LCA budynku, powinno zależeć na którym etapie inwestycji liczony będzie ślad węglowy budynku. Poniżej krótko opisane trzy najważniejsze etapy inwestycji, podczas których warto rozważyć obliczenie śladu węglowego budynku. 

koncepcja - EXERGY

Koncepcja

Na etapie koncepcji, gdy znamy przede wszystkim funkcję budynku oraz ograniczenia planu miejscowego mamy dużą swobodę w doborze technologii oraz materiałów. Dzięki temu możemy znacznie ograniczyć ślad węglowy budynku jeszcze przed przystąpieniem do przygotowania projektu technicznego.

projekt - EXERGY

Projekt techniczny

Mając przygotowany projekt techniczny możemy z dość dużą dokładnością oszacować ślad węglowy projektowanego budynku. Z racji dobranej wcześniej technologii i materiałów, na tym etapie, mamy ograniczone możliwości redukcji śladu węglowego.

ślad węglowy budynku na etapie budowy

Realizacja budowy

Obliczenie śladu węglowego na etapie realizacji budowy ma za zadanie przede wszystkim weryfikację oraz realizację planu postawionego na etapie projektu technicznego lub koncepcji. Na tym etapie mamy bardzo mocno ograniczone możliwości zmniejszenia śladu węglowego inwestycji. Natomiast otrzymane wyniki charakteryzują się największą dokładnością.

Jak wygląda współpraca z nami?

Nasz zespół specjalistów realizuje zadania związane ze wspieraniem biznesu w zakresie m. in. obliczania śladu węglowego budynku na każdym etapie realizacji inwestycji. 

Wstępna konsultacja

Rozmowa z naszym specjalistą, podczas której zidentyfikujemy cel opracowania oraz postawimy podstawowe założenia do realizacji zadania

Przygotowanie oferty

W przeciągu jednego dnia roboczego powrócimy z ofertą na realizację zadania. Oferta zawierać będzie szczegóły realizacji zadania.

Realizacja i omówienie raportu

Pod koniec realizacji zadania przedstawimy roboczy raport. Do przygotowania ostatecznego raportu uwzględnimy wnioski z prezentacji roboczej.

Szkolenie i warsztaty

Opcjonalnie, jeżeli Wasz zespół będzie zainteresowany, przygotujemy kurs lub warsztaty przygotowujące do samodzielnej realizacji takich zadań w przyszłości.

Współpracujemy m. in. z:

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Zobacz także

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego budynku (LCA)

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego budynku na każdym etapie inwestycji

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Narzędzie do obliczania śladu węglowego budynku

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego na podstawie norm EN 15978​

online learning - EXERGY

Szkolenia
i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego budynku

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Spis treści

5/5