Szkolenie z obliczania śladu węglowego

Zapraszamy do zapisania się na:

Szkolenie z obliczania śladu węglowego organizacji - online

Najbliższe terminy:
piątek 01.07.2022 r. g: 9:30
piątek 26.08.2022 r. g: 9:30
piątek 16.09.2022 r. g: 9:30

Czas szkolenia: 9:30 - 14:00

Koszt szkolenia: 990 zł netto + VAT

Program szkolenia do pobrania tutaj (kliknij)

Formularz zgłoszeniowy (kliknij)

Prowadzimy również zamknięte dedykowane szkolenia z zakresu Obliczania Śladu Węglowego Organizacji i Produktu.

Szkolenie ślad węglowy

Dotychczas w naszym szkoleniu udział wzieli pracownicy m. in. takich firm jak Orlen, PGE, Veolia, Bakoma czy Werner Kenckel

Efekty

  • Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na samodzielne obliczenie śladu węglowego i przygotowanie raportu zgodnego z GHG Protocol / normą ISO14064.
  • Zapoznasz się tematem i dowiesz się jakie są związane z nim regulacje prawne obowiązujące i tworzone
  • Zdobędziesz unikalne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje

Dla kogo?

 • Specjaliści ochrony środowiska, CSR, działów rozwoju - dzięki szkoleniu uzyskana zostanie wiedza jak samodzielnie obliczyć ślad węglowy w firmie lub czego wymagać i o co pytań firmy konsultingowe
 • Kadra zarządzająca, kierownicy działów CSR, ochrony środowiska - dzięki szkoleniu uzyskana zostanie wiedza z czym wiąże się temat śladu węglowego w firmie. Jakie związane są z tym konsekwencje działań w firmie
 • Wszystkie zainteresowane osoby tematem - dzięki szkoleniu zdobędziesz unikalną i poszukiwaną na rynku pracy kompetencję!

Plan szkolenia

1. Wprowadzenie
 • Zmiany klimatu – dlaczego nas to dotyczy?
 • Dlaczego firmy liczą ślad węglowy?
 • Podstawowe definicje
2. Ślad węglowy organizacji - emisje GHG wraz z przykładami
 • Zakres 1 – bezpośrednie emisje – omówienie zakresu
 • Zakres 2 – pośrednie emisje - omówienie zakresu
 • Zakres 3 – pozostałe emisje (łańcuch dostaw)
  Emisje upstream:
  1. Zakupione produkty, usługi
  2. Dobra kapitałowe
  3. Działania związane z energią
  4. Transport i dystrybucja
  5. Odpady
  6. Podróże służbowe
  7. Dojazdy pracowników
  8. Leasing
  Emisje downstream
  9. Transport i dystrybucja
  10. Przetwarzanie sprzedanych produktów
  11. Użytkowanie produktów sprzedanych
  12. Postępowanie z produktami po cyklu ich życia
  13. Leasing
  14. Franczyza
  15. Inwestycje kapitałowe
3. Ślad węglowy produktu - krótkie omówienie zagadnienia
4. Warsztaty - obliczenie śladu węglowego przykładowej firmy w Zakresie 1 i 2

Cel szkolenia

Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę na temat:

 • Ogólnej wiedzy na temat zmian klimatu, jego istotnej roli dla człowieka
 • Z czym związane jest obliczanie śladu węglowego firmy oraz produktu
 • Jak obliczać emisję GHG w zakresie 1, 2 i 3 wg metodologii GHG Protocol
 • W jaki sposób dobierać wskaźniki emisyjności
 • Gdzie szukać informacji na temat wskaźników emisyjności
 • Jak przygotować raport z obliczania emisji GHG
 • Czym jest greenwashing, offset, redukcja śladu węglowego oraz neutralność klimatyczna

Materiały dla uczestników

 • Prezentacja ze szkolenia
 • Narzędzie excelowe do obliczania śladu węglowego i generowania raportu
 • Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia

Dlaczego warto?

 • Otrzymujesz praktyczną wiedzę opartą na przykładach
 • Zaoszczędzisz pieniądze i czas na błędach, które potencjalnie mógłbyś popełniać.
 • Pozyskasz unikalne i poszukiwane na rynku kompetencje
 • Otrzymasz narzędzie do obliczania emisji GHG

Prowadzący szkolenie

Radosław Andrulewicz - Założyciel firmy EXERGY. Ekspert programu Climate Leadership  przygotowanego przez  w partnerstwie UN Environment Programme. Ekspert NFOŚiGW przy programie Nowa Energia. Specjalizuje się w zadaniach związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz redukcji emisji GHG. . Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. Od wielu lat związany z przemysłem, głównie energetycznym. Doświadczenie zdobywał w firmach wykonawczych w roli inżyniera projektów i remontowych jako kierownik robót. Kilkuletni pracownik PGE GiEK o. Elektrownia Opole na stanowisku inspektora nadzoru – spec. ds. kotłów. Absolwent Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej