Czym jest raportowanie do CDP (dawniej carbon disclosure project)?

CZYM JEST RAPORTOWANIE DO CDP (DAWNIEJ CARBON DISCLOSURE PROJECT)?

Obecny brak znormalizowanej sprawozdawczości oznacza, że firmy mogą zgłaszać różne punkty danych w ramach tego samego sektora, informacje ESG są tylko częściowo mierzone i rozliczane, a dane, którymi dzielą się firmy, mogą zmieniać się z roku na rok.

CDP wspiera system raportowania, który umożliwia przejrzystość i analizę predykcyjną oraz zarządzanie ryzykiem. Te procesy raportowania pomagają również w tworzeniu nowych punktów odniesienia i standardów zrównoważonego rozwoju, których organizacje potrzebują, aby wyrównać dane, poprawić reputację marki, zwiększyć wydajność operacyjną i obniżyć koszty operacyjne. Ostatecznie ten ujednolicony system raportowania i kompleksowe dane dostarczają informacji potrzebnych do usprawnienia raportowania i wspierania zrównoważonej gospodarki.

Co to jest CDP?

Coraz częściej podczas rozmów z klientami na temat śladu węglowego pada pytanie o CDP. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania czym jest CDP, komu może zależeć aby znaleźć się na w ich raporcie, co jest oceniane oraz jakie to może przynieść potencjalne korzyści.

CDP - EXERGY

CDP jest organizacją non profit. Prowadzi światowy system zbierania i ujawniania danych o wpływie na środowisko przez inwestorów, przedsiębiorstwa oraz miasta i regiony. Od 2002 roku dzięki CDP ponad 9000 firm ujawniło swój wpływ na środowisko. CDP uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych organizacji rankingowych zajmującą się tym tematem.

Raporty CDP oceniają przejrzystość ujawnianych danych o wpływie na klimat oraz wysiłki prowadzone w celu złagodzenia i zmniejszenia tych negatywnych skutków.

Raportowanie

Informacje zbierane są raz w roku w okresie pomiędzy kwietniem a lipcem za pomocą kwestionariuszy ankietowych rozsyłanych do większych firm. Istnieje również możliwość samodzielnego zgłoszenia się do programu.

Firmy mogą ujawniać dane w trzech obszarach: wpływ na klimat, bezpieczeństwa wodnego oraz lasów.

Kwestionariusz ankiety CDP

Raportowanie do CDP odbywa się za pomocą ankiety. Kwestionariusz może zostać wypełniona w sposób uproszczony lub rozszerzony. Za wypełnienie ankiety w wersji uproszczonej nie otrzyma się punktów do listy rankingowej.

Co roku ankieta jest uaktualniana, natomiast CDP publikuje listę zmian względem ostatniej wersji.

Kwestionariusz ankiety dotyczącej wpływu na klimat składa się z 13 rozdziałów i zawiera m. in. pytania o zarządzanie, strategie biznesowe, wybrane cele oraz osiągnięcia, dane o emisjach czy też o metodologię w zakresie emisji.

Ankieta CDP jest w pełni zgodna z rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclocures), które zostały opracowane przez FSB i są najszerzej akceptowanymi i popieranymi przez instytucje finansowe wytycznymi w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu.

Punktacja – scoring CDP

System punktacji, który obowiązuje od 2016 roku oparty jest na działaniach podjętych przez firmę w celu ograniczenia negatywnego wpływu na zmianę klimatu i został oparty na punkcji literowej od A do F. Gdzie ocena A, oznacza najwyższy możliwy do uzyskania wynik, a ocena F oznacza brak ujawnionych informacji.

Poziomy punkacji CDP
Punktacja raportów CDP, źródło: cdp.net

Pod tym linkiem do listy europejskich firm które uzyskały ocenę A za 2020 rok, niestety jeszcze nie ma na tej liście firm z Polski.

Jak wygląda raport CDP publiczny?

Jak wygląda publiczny raport CDP?

cdp scories - EXERGY

Raport publiczny CDP zawiera informacje o uzyskanym punktowym wyniku oraz o średniej w danej branży i regionie.

Zawarta jest również informacja o uzyskanych wynikach w ramach każdej kategorii która jest wyszczególniona w ankiecie. Pod tym linkiem znajduje się przykładowy raport CDP przygotowany dla HSBC za 2020 rok.

Jakie są zalety publikacji raportu CDP?

W mojej opinii, najważniejszą zaletą ujawnienia swoich informacji w ramach CDP jest wiarygodność. Informacje które ujawnimy w ramach CDP będą uznawane przez inne organizacje, w tym finansowe, które nie będą podważać ich wiarygodności. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć posądzenia o greenwashing, czyli potocznie mówiąc o „ekościemę”, a na pewno będzie to dobre narzędzie do obrony przez takimi opiniami.

Kolejnym atutem ujawnienia danych klimatycznych w ramach tej organizacji jest możliwość dotarcia do nowych inwestorów, którzy są zgromadzeni wokół CDP.

Pozostałe zalety to możliwość wykorzystania tej informacji w ramach działań marketingowych oraz PRowych oraz lepsze poznanie wpływu naszej firmy na klimat.

pl_PLPolish