Czym jest raportowanie do CDP (dawniej carbon disclosure project)?

CZYM JEST RAPORTOWANIE DO CDP (DAWNIEJ CARBON DISCLOSURE PROJECT)?

Spis treści

Dotychczas istniał brak znormalizowanej sprawozdawczości niefinansowej. Oznaczało to, że firmy mogą zgłaszać różne punkty danych w ramach tego samego sektora, informacje ESG są tylko częściowo mierzone i rozliczane, a dane, którymi dzielą się firmy, mogą zmieniać się z roku na rok. Ten problem w znacznej mierze zostanie rozwiązany dzięki wprowadzeniu ESRS. Natomiast ten obowiązek nie obejmie wszystkich przedsiębiorstw. Dlatego aby wiarygodnie raportować swoje dane środowiskowe – na przykład wpływ firmy na zmiany klimatu – do dyspozycji są platformy ratingowe takie jak CDP.

CDP wspiera system raportowania, który umożliwia przejrzystość oraz zarządzanie ryzykiem środowiskowym. Te procesy raportowania pomagają również w tworzeniu nowych punktów odniesienia i standardów zrównoważonego rozwoju, których organizacje potrzebują, aby wyrównać dane, poprawić reputację marki, zwiększyć wydajność operacyjną i obniżyć koszty operacyjne. Ostatecznie ten ujednolicony system raportowania i kompleksowe dane dostarczają informacji potrzebnych do usprawnienia raportowania i wspierania zrównoważonej gospodarki.

Co to jest CDP?

Coraz częściej podczas rozmów z klientami na temat śladu węglowego pada pytanie o CDP. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania czym jest CDP, komu może zależeć aby znaleźć się na w ich raporcie, co jest oceniane oraz jakie to może przynieść potencjalne korzyści.

CDP - EXERGY

CDP to platforma ratingowa na temat kwestii środowiskowych. Prowadzi światowy system zbierania i ujawniania danych o wpływie na środowisko przez inwestorów, przedsiębiorstwa oraz miasta i regiony. Od 2002 roku dzięki CDP ponad 50 000 firm ujawniło swój wpływ na środowisko. CDP uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych organizacji rankingowych zajmującą się tym tematem.

Ratingi przygotowane na podstawie raportów CDP oceniają przejrzystość ujawnianych danych w trzech kategoriach:

  • o wpływie na klimat oraz wysiłki prowadzone w celu złagodzenia i zmniejszenia tych negatywnych skutków.
  •  o ochronie zasobów wodnych
  • o wykorzystaniu zasobów leśnych

Raportowanie

Informacje zbierane są raz w roku w okresie pomiędzy kwietniem a lipcem za pomocą kwestionariuszy ankietowych rozsyłanych do większych firm. Istnieje również możliwość samodzielnego zgłoszenia się do programu.

Firmy mogą ujawniać dane w trzech obszarach: wpływ na klimat, ochronie zasobów wodnego oraz lasów.

Kwestionariusz ankiety CDP

Raportowanie do CDP odbywa się za pomocą ankiety. Kwestionariusz może zostać wypełniona w sposób uproszczony lub rozszerzony. Za wypełnienie ankiety w wersji uproszczonej nie otrzyma się punktów do listy rankingowej.

Co roku ankieta jest uaktualniana, natomiast CDP publikuje listę zmian względem ostatniej wersji.

Kwestionariusz ankiety dotyczącej wpływu na klimat składa się z 13 rozdziałów i zawiera m. in. pytania o zarządzanie, strategie biznesowe, wybrane cele oraz osiągnięcia, dane o emisjach czy też o metodologię w zakresie emisji.

Ankieta CDP jest w pełni zgodna z rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclocures), które zostały opracowane przez FSB i są najszerzej akceptowanymi i popieranymi przez instytucje finansowe wytycznymi w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu.

Punktacja - scoring CDP

System punktacji, który obowiązuje od 2016 roku oparty jest na działaniach podjętych przez firmę w celu ograniczenia negatywnego wpływu na zmianę klimatu i został oparty na punkcji literowej od A do F. Gdzie ocena A, oznacza najwyższy możliwy do uzyskania wynik, a ocena F oznacza brak ujawnionych informacji.

scoring - EXERGY

Pod tym linkiem do listy europejskich firm które uzyskały ocenę A za 2020 rok, niestety jeszcze nie ma na tej liście firm z Polski.

Jak wygląda publiczny raport CDP?

Raport publiczny CDP zawiera informacje o uzyskanym punktowym wyniku oraz o średniej w danej branży i regionie.

cdp scories - EXERGY

Zawarta jest również informacja o uzyskanych wynikach w ramach każdej kategorii która jest wyszczególniona w ankiecie. Pod tym linkiem znajduje się przykładowy raport CDP przygotowany dla HSBC za 2020 rok.

Dlaczego warto raportować do CDP?

W mojej opinii, najważniejszą zaletą ujawnienia swoich informacji w ramach CDP jest wiarygodność. Informacje które ujawnimy wypełniając ankietę CDP będą uznawane przez inne organizacje, w tym finansowe, które nie będą podważać ich wiarygodności. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć posądzenia o greenwashing, czyli potocznie mówiąc o „ekościemę”, a na pewno będzie to dobre narzędzie do obrony przez takimi opiniami.

Kolejnym atutem ujawnienia danych klimatycznych w ramach tej organizacji jest możliwość dotarcia do nowych inwestorów, którzy są zgromadzeni wokół CDP.

Następną kwestią która przemawia o tym, że warto poddać naszą firmę ocenie CDP to nauka i świadomość naszego wpływu na klimat, zasoby leśne lub wodne. 

W ciągu ostatnich dwóch lat (pomiędzy 2021 a 2023 rokiem) ilość organizacji z całego świata, które zgłosiły się do CDP wzrosła z ok 9000 do ok 50 000. Oznacza to, że możemy się porównać do innych firm z naszej branży.

Pozostałe zalety to możliwość wykorzystania tej informacji w ramach działań marketingowych oraz PRowych oraz lepsze poznanie wpływu naszej firmy na klimat.

 

Szukasz specjalisty od śladu węglowego?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz