Polityka prywatności

1. OCHRONA DANYCH W SKRÓTOWYM UJĘCIU

Informacje ogólne

Poniższe informacje w uproszczony sposób pokazują, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas korzystania z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi są wszystkie te dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych można znaleźć w naszej polityce prywatności zamieszczonej pod niniejszym tekstem.

Gromadzenie danych na naszej stronie internetowej

Kto odpowiada za gromadzenie danych na naszej stronie internetowej?
Przetwarzaniem danych osobowych na tej stronie internetowej zajmuje się operator tej strony. Jego dane kontaktowe są umieszczone w nocie prawnej na tej stronie internetowej.

W jaki sposób gromadzimy Państwa dane?
Pobieramy przede wszystkim te dane, które nam Państwo przekazują. Mogą to być np. dane wpisywane w formularzu kontaktowym.

Inne dane są automatycznie rejestrowane przez nasz system IT podczas sesji na naszej stronie internetowej. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub godzina wejścia na stronę). Dane te są rejestrowane automatycznie w momencie, gdy wejdą Państwo na naszą stronę internetową.

W jakim celu wykorzystujemy Państwa dane?
Część danych pobieramy w celu zapewnienia bezusterkowego korzystania ze strony. Inne dane mogą być wykorzystywane do analizy aktywności użytkowników.

Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?
Mają Państwo prawo do uzyskania w dowolnym momencie informacji o pochodzeniu, odbiorcy i przeznaczeniu zgromadzonych danych dotyczących Państwa osoby. Ponadto mają Państwo prawo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej i innych kwestiach dotyczących ochrony danych mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej. Przysługuje Państwu również prawo do złożenia zażalenia we właściwym organie nadzorczym.

Narzędzia analityczne i narzędzia oferentów zewnętrznych

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej może być analizowana Państwa aktywność w internecie. Odbywa się to głównie przy użyciu plików cookie (ciasteczek) i tak zwanych programów analitycznych. Analiza Państwa aktywności w sieci odbywa się zazwyczaj anonimowo; aktywność taka nie pozwala na Państwa identyfikację. Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy lub zapobiec jej poprzez nieużywanie określonych narzędzi. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w poniższej polityce prywatności.

Mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec tej analizy. O możliwościach wniesienia sprzeciwu informujemy w poniższej polityce prywatności.
 

2. OGÓLNE WSKAZÓWKI I INFORMACJE NA TEMAT OBOWIĄZKÓW

Ochrona danych

Operatorzy niniejszych stron internetowych bardzo poważnie podchodzą do ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy poufnie i zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych osobowych oraz niniejszą polityką prywatności.

Podczas korzystania z tej strony internetowej pobierane są różne dane osobowe. Danymi osobowymi są wszystkie te dane, na podstawie których można zidentyfikować Państwa osobę. Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia, jakie dane zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia ona również, w jaki sposób i w jakim celu się to odbywa.

Zwracamy uwagę na fakt, że przesyłanie danych w internecie (np. podczas komunikacji za pomocą poczty elektronicznej) może nie być całkowicie bezpieczne. Całkowita ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.

Informacja o administratorze danych

Administratorem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:

EXERGY Radosław Andrulewicz
ul. Powstańców Śląskich 32B/4
45-092 Opole

Telefon: +48 511 028 243
E-mail: biuro@exergy.pl

Administratorem jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imię i nazwisko, adresy e-mail itp.).

Wycofanie zgody na przetwarzanie danych

Liczne operacje przetwarzania danych są możliwe tylko za Państwa wyraźną zgodą. Udzieloną zgodę mogą Państwo w każdej chwili wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam e-mail z wiadomością bez konieczności zachowania określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych

Mają Państwo prawo żądać, aby dane, które w sposób zautomatyzowany przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Państwa zgody lub w ramach wykonania umowy, były przekazywane Państwu lub stronie trzeciej w powszechnie przyjętym formacie możliwym do maszynowego odczytu. Jeżeli żądają Państwo bezpośredniego przeniesienia danych do innego administratora, odbywa się to tylko pod warunkiem, że jest to technicznie możliwe.

Dostęp do informacji, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących regulacji prawnych mogą Państwo w dowolnym momencie żądać nieodpłatnego dostępu do informacji o swoich danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu ich przetwarzania, w razie potrzeby mogą Państwo żądać sprostowania, zablokowania lub usunięcia tych danych. W tej i innych kwestiach dotyczących ochrony danych mogą Państwo w dowolnym momencie zwrócić się do nas na adres podany w nocie prawnej.

Sprzeciw wobec wiadomości marketingowych

Niniejszym zostaje wyrażony sprzeciw wobec wykorzystywania danych kontaktowych, które publikowane są w ramach obowiązku podawania danych adresowych, w celu przesyłania reklam i materiałów informacyjnych, które nie zostały wyraźnie zamówione. Operatorzy stron wyraźnie zastrzegają sobie możliwość podjęcia kroków prawnych w przypadku przysłania niezamówionych informacji reklamowych, np. w formie spamów.
 

3. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Ustawowo mianowany inspektor ochrony danych

Dla naszego przedsiębiorstwa ustanowiliśmy inspektora ochrony danych.

Telefon: +48 511 028 243
E-mail: biuro@exergy.pl
 

4. GROMADZENIE DANYCH NA NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

Pliki cookie (ciasteczka)

Strony internetowe wykorzystują czasami tak zwane pliki cookie (ciasteczka). Pliki te nie powodują na Państwa komputerze żadnych szkód, ani nie zawierają wirusów. Pliki cookie służą optymalizowaniu naszej oferty, tak aby była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi, zapisywanymi w przeglądarce na Państwa komputerze.

Większość stosowanych przez nas plików cookie to tak zwane „sesyjne pliki cookie”. Po zakończeniu sesji na stronie internetowej są one automatycznie usuwane. Inne pliki cookie pozostają w pamięci Państwa urządzenia peryferyjnego do momentu ich usunięcia. Te pliki cookie umożliwiają nam rozpoznać Państwa przeglądarkę podczas następnej wizyty na stronie internetowej.

Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

Pliki cookie, niezbędne do komunikacji elektronicznej lub udostępnienia określonych, wybranych przez Państwa funkcji (np. funkcja koszyka zakupów), są zapisywane na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie na potrzeby świadczenia usług w sposób optymalny i wolny od usterek technicznych. Jeżeli przechowywane są inne pliki cookie (np. do analizy aktywności w sieci), są one osobno omówione w niniejszej polityce prywatności.

Pliki dziennika serwera

Dostawca usług internetowych automatycznie zbiera i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Państwa przeglądarka przesyła do nas w trybie automatycznym. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • stosowany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • godzina przekazania zapytania do serwera
  • adres IP

Danych tych nie łączy się z innymi źródłami danych.

Podstawę przetwarzania danych stanowi art. 6 zd. 1 lit. f RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu zawarcia i wykonania umowy.

Formularz kontaktowy

W przypadku zapytań przesyłanych poprzez formularz kontaktowy, informacje i dane kontaktowe w nim zawarte są u nas przechowywane na potrzeby opracowania zapytania i na wypadek pytań późniejszych. Danych tych nie przekazujemy dalej bez Państwa zgody.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu kontaktowym odbywa się zatem wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 zd. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo zgodę tę wycofać. W tym celu wystarczy przesłać nam e-mail z wiadomością bez konieczności zachowania określonej formy. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane podane przez Państwa w formularzu kontaktowym pozostają u nas do czasu zażądania przez Państwa ich usunięcia, cofnięcia zgody na ich przechowywanie lub zakończenia celu ich przechowywania (np. po opracowaniu Państwa zapytania). Bezwzględnie obowiązujące postanowienia ustawowe – zwłaszcza postanowienia dotyczące okresów przechowywania – pozostają nienaruszone.

5. NARZĘDZIA ANALIZY I REKLAMA

Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z usługi analizy internetowej Google Analytics. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Google Analytics wykorzystuje tak zwane pliki „cookie” („ciasteczka”). Są to pliki tekstowe przechowywane na Państwa komputerze, które umożliwiają analizowanie korzystania przez Państwa ze strony internetowej. Generowane przez plik cookie informacje o sposobie korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są z reguły przesyłane na serwer firmy Google w USA i tam przechowywane.

Przechowywanie plików cookie generowanych w ramach usługi Google Analytics odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Wtyczka przeglądarki
Można uniemożliwić zapamiętywanie plików cookie poprzez dokonanie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce; informujemy jednak, że może to ograniczyć funkcjonalność strony internetowej. Ponadto można uniemożliwić przesyłanie do Google oraz przetwarzanie przez Google danych wygenerowanych przez pliki cookie oraz odnoszących się do sposobu korzystania przez Państwa ze strony internetowej (łącznie z Państwa adresem IP); w tym celu należy załadować i zainstalować wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym adresem:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Sprzeciw wobec gromadzenia danych
Można zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, klikając w poniższy link. Zostanie utworzony plik opt-out-cookie, blokujący pobieranie danych podczas przyszłych sesji:Wyłącz Google Analytics.

Więcej informacji na temat postępowania z danymi użytkownika w usłudze Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=pl.

Przetwarzanie danych na zlecenie
Zawarliśmy z firmą Google umowę o przetwarzaniu danych na zlecenie i w ramach usługi Google Analytics stosujemy się do restrykcyjnych wymogów nakładanych przez niemieckie urzędy ds. ochrony danych osobowych.

Dane demograficzne w Google Analytics
Niniejsza strona internetowa wykorzystuje funkcję systemu Google Analytics pod nazwą „dane demograficzne”. Dzięki temu można tworzyć raporty, które zawierają informacje na temat wieku, płci i zainteresowań osoby korzystającej ze strony internetowej. Dane te pochodzą ze spersonalizowanej reklamy firmy Google oraz z informacji na temat użytkowników od oferentów zewnętrznych. Danych tych nie można przyporządkować do określonej osoby. W każdej chwili można wyłączyć tę funkcję za pomocą ustawień wyświetlania w swoim koncie Google lub generalnie zablokować gromadzenie danych przez Google Analytics, postępując w tym celu w sposób opisany w punkcie „Sprzeciw wobec gromadzenia danych”.

Remarketing w Google Analytics

Nasze strony internetowe wykorzystują funkcje remarketingu Google Analytics w połączeniu z możliwościami technologii cross-device Google AdWords i DoubleClick. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Funkcja ta umożliwia połączenie grup docelowych reklamy, tworzonych za pomocą remarketingu Google Analytics, z technologią cross-device Google AdWords i Google DoubleClick. Dzięki temu odnosząca się do Państwa zainteresowań, spersonalizowana reklama, dobrana na podstawie informacji o wcześniejszych aktywnościach i zachowaniach w internecie na jednym urządzeniu (np. telefonie komórkowym), jest wyświetlana również na innych urządzeniach (np. tablecie lub komputerze).

W przypadku wyrażenia zgody firma Google powiąże w tym celu Państwa historię przeglądania w sieci i aplikacjach z Państwa kontem Google. Dzięki temu na każdym urządzeniu peryferyjnym, na którym zalogują się Państwo do swojego konta Google, będą wyświetlane te same spersonalizowane treści reklamowe.

W celu obsługi tej funkcji Google Analytics zbiera uwierzytelnione przez Google dane o użytkownikach, które są tymczasowo łączone z naszymi danymi Google Analytics, aby zdefiniować i pozyskać odbiorców reklamy w technologii cross-device.

Można wnieść sprzeciw wobec remarketingu/targetowania w technologii cross-device, wyłączając funkcję spersonalizowanej reklamy na swoim koncie Google; w tym celu należy skorzystać z następującego linku:
https://www.google.com/settings/ads/onweb/.
Agregacja danych zgromadzonych na koncie Google odbywa się wyłącznie na podstawie Państwa zgody, którą można wyrazić lub wycofać w firmie Google (art. 6 zd. 1 lit. a RODO). W przypadku gromadzenia danych, które nie są połączone z kontem Google (ponieważ np. nie posiadają Państwo konta Google lub wnieśli sprzeciw wobec łączenia danych), pobieranie danych odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Uzasadniony interes operatora strony internetowej polega na zanonimizowanej analizie użytkowników strony internetowej w celach reklamowych.

Więcej informacji i regulacji ws. ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://www.google.com/policies/technologies/ads/.

Program AdWords i śledzenie konwersji w Google

Ta strona internetowa korzysta z programu Google AdWords. AdWords jest programem internetowym firmy Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, United States („Google”).

W ramach Google AdWords stosujemy tzw. śledzenie konwersji (conversion tracking). Po kliknięciu reklamy wyświetlanej przez Google generowany jest plik cookie śledzący konwersję. Pliki cookie (ciasteczka) są to małe pliki tekstowe zapisywane w przeglądarce internetowej na komputerze użytkownika. Takie pliki cookie po 30 dniach tracą ważność i nie służą do identyfikacji osoby użytkownika. Jeżeli użytkownik wchodzi na określone strony tej witryny internetowej, a plik cookie nie stracił jeszcze ważności, firma Google oraz nasza witryna są informowane, że użytkownik został przekierowany na tę stronę po kliknięciu reklamy.

Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Plików cookie nie można śledzić przez strony internetowe klientów AdWords. Informacje zebrane za pomocą pliku cookie dotyczącego konwersji służą do sporządzania statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci otrzymują informację o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli reklamę i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w tag śledzenia konwersji. Nie otrzymują oni jednak informacji, na podstawie których można zidentyfikować osobę użytkownika. Jeżeli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu konwersji, można wnieść sprzeciw wobec korzystania z tej funkcji. W tym celu wystarczy dezaktywować plik cookie do śledzenia konwersji Google w swojej przeglądarce internetowej. Nie będą Państwo wówczas uwzględnieni w statystykach śledzenia konwersji.

Przechowywanie plików cookie dotyczącego konwersji odbywa się na podstawie art. 6 zd. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w analizowaniu aktywności użytkownika, w celu optymalizowania zarówno swojej oferty internetowej, jak i swojej reklamy.

Więcej informacji na temat Google AdWords i Google Conversion Tracking można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://www.google.plpolicies/privacy/.
Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, by być informowanym o generowaniu plików cookie i zezwalać na nie tylko w konkretnym przypadku, nie akceptować plików cookie w poszczególnych przypadkach lub ogólnie oraz aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie w momencie zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności tej strony internetowej.

Piksel Facebooka

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy piksel Facebooka firmy Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook”) do monitorowania konwersji. Pozwala on nam na identyfikowanie użytkowników strony, którzy zostali do niej przekierowani po kliknięciu w reklamę na Facebooku. To z kolei pozwala na analizę efektywności reklam Facebooka dla celów statsystycznych i badania rynku oraz na optymalizację przyszłych kampanii reklamowych.

Dane zbierane na tej stronie są dla nas anonimowe. Nie jesteśmy w stanie zidentyfikować za ich pomocą poszczególnych użytkowników. Jednakże Facebook może je archiwizować i przetwarzać w sposób umożliwiający połączenie z nimi odpowiedniego profilu użytkownika, i używać ich do celów reklamowych z zachowaniem Polityki Prywatności Facebooka dotyczącej danych osobowych. Umożliwia to Facebookowi wyświetlanie reklam na własnej platformie jak i poza Facebookiem. Jako administrator tej strony nie mamy kontroli nad tym, w jaki sposób używane są te dane.

Wykorzystanie piksela Facebooka opiera się na art. 6 pkt 1 lit. f RODO. Administrator tej strony ma uzasadniony interes w stosowaniu skutecznych kampanii reklamowych, które obejmują również media społecznościowe.

Dodatkowe informacje o ochronie prywatności znajdziesz w Polityce prywatności Facebooka dotyczącej danych osobowych pod adresem:
https://www.facebook.com/about/privacy/.

Możesz również wyłączyć reklamy remarketingowe „Custom Audiences” w ustawieniach reklamy pod adresem:
https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
W tym celu należy wcześniej zalogować się na Facebooku.

Jeśli nie posiadasz konta na Facebooku, możesz deaktywować reklamy Facebooka według danych opartych na użytkownikach na stronie European Interactive Digital Advertising Alliance:
http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/.

6. NEWSLETTER

Dane na potrzeby newslettera

Jeżeli chcą Państwo otrzymywać newsletter oferowany na tej stronie, potrzebujemy w tym celu Państwa adres e-mail oraz informacje, które pozwolą nam zweryfikować, że są Państwo posiadaczami podanego adresu e-mail i zgadzają się na otrzymywanie newslettera. Więcej danych nie pobieramy, ew. pobieramy tylko na zasadzie dobrowolności. Dane te wykorzystujemy wyłącznie w celu wysyłki zamówionych informacji i nie przekazujemy ich stronom trzecim.

Przetwarzanie danych podanych w formularzu zgłoszenia do newslettera odbywa się wyłącznie na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 zd. 1 lit. a RODO). Udzieloną zgodę na przechowywanie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie na potrzeby wysyłki newslettera można w dowolnym momencie wycofać, na przykład za pomocą umieszczonego w newsletterze linku rezygnacji z subskrypcji. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z niego, a następnie usuwane. Nie dotyczy to danych, które były u nas przechowywane do innych celów (np. adresy e-mail w związku z członkostwem).

MailPoet

Ta strona internetowa korzysta z wtyczki MailPoet w celu wysyłki newsletterów. Wtyczka jest usługą umożliwiającą zarządzanie wysyłką newslettera i analizowanie jej.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie udzielonej przez Państwa zgody (art. 6 zd. 1 lit. a RODO). W każdej chwili mogą Państwo zgodę tę wycofać, rezygnując z subskrypcji newslettera. Wycofanie zgody nie narusza legalności dotychczasowego przetwarzania danych.

Dane przekazane nam przez Państwa w celu subskrypcji newslettera są przez nas przechowywane do czasu rezygnacji z niego, a następnie usuwane. Nie dotyczy to danych, które były u nas przechowywane do innych celów (np. adresy e-mail na potrzeby zarządzania klientami).
 

7.WTYCZKI I NARZĘDZIA

Google Web Fonts

W celu jednolitej prezentacji czcionek witryna ta używa tak zwanych czcionek Web Fonts firmy Google. Po wywołaniu określonej strony przeglądarka wczytuje potrzebne czcionki Web Fonts do pamięci podręcznej, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.

W tym celu Państwa przeglądarka musi nawiązać połączenie z serwerami Google. W ten sposób Google otrzymuje informacje o tym, że z Państwa adresu IP została wywołana nasza strona. Korzystanie z Google Web Fonts ma na celu jednolitą i estetyczną prezentację naszych ofert internetowych. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 zd. 1 lit. f RODO.

Jeżeli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek Web Fonts, komputer zastosuje czcionkę domyślną.

Więcej informacji na temat czcionek Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google pod adresem:
https://www.google.com/policies/privacy/.

Ta strona korzysta poprzez interfejs API z Map Google. Oferentem jest firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Więcej informacji na temat obchodzenia się z danymi użytkownika w ramach Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
https://www.google.pl/intl/pl/policies/privacy/.