Blog

Blog

JAK PRZYGOTOWAĆ STRATEGIĘ DEKARBONIZACJI FIRMY ZGODNIE Z SBTI? Spis treści Co to jest inicjatywa SBTi? W odpowiedzi na coraz większe zainteresowanie wyznaczaniem celów do ograniczenia emisji, w 2015 r. uruchomiono SBTi - Science Based Targets initiative. Jest to globalna organizacja, która dąży do zmobilizowania sektora prywatnego do walki ze zmianami klimatycznymi, prowadząc firmy przez proces ustalania celów i Przeczytaj więcej Jak przygotować strategię dekarbonizacji firmy zgodnie z SBTI?

Wstęp - troszkę przepisów Wskaźnik EP jest jednym z ważniejszych wskaźników dokumentu, który nazywa się charakterystyka energetyczna budynku (kliknij aby uzyskać więcej informacji), i jest on integralną częścią Projektu Budowlanego. Na początek trochę teorii. Od 31 grudnia 2020 roku obowiązują w Polsce zaktualizowane przepisy dotyczące Warunków Technicznych projektowanych budynków[1]. Aby im sprostać podczas projektowania nie wystarczy już Przeczytaj więcej 6 sposobów na spełnienie wymagań wskaźnika EP według WT2021

Transport i dystrybucja Kategoria 9 Co zawiera Kategoria 9? Kategoria 9 obejmuje emisje związane z transportem i dystrybucją sprzedanych produktów pojazdami, które nie należą i nie są obsługiwane przez przedsiębiorstwo raportujące oraz obejmuje także emisje pochodzące ze sprzedaży detalicznej i magazynowania zewnętrznego produktów. W tej kategorii uwzględniane są tylko i wyłącznie emisje związane z transportem i dystrybucją produktów Przeczytaj więcej Zakres 3: Kategoria 9 – Transport i dystrybucja (downstream)

Kategoria 8 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji: Wynajęte aktywa (upstream) Co zawiera Kategoria 8 Zakresu 3? Kategoria 8 obejmuje emisje z obsługi aktywów, które są wynajęte przez spółkę w roku sprawozdawczym i nie zostały uwzględnione w Zakresie 1 lub Zakresie 2.  Ta kategoria ma zastosowywanie tylko dla firm, które eksploatują aktywa będące przedmiotem leasingu, czyli leasingobiorców. Jeśli firma jest właścicielem Przeczytaj więcej Zakres 3: Kategoria 8 – Wynajęte aktywa (upstream)

Kategoria 7 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji: Dojazdy pracowników do pracy Co zawiera Kategoria 7? Kategoria 7 obejmuje emisje związane z transportem pracowników do i z pracy. Emisje związane z dojazdami pracowników do pracy mogą wynikać z: podróży samochodem, podróży autobusem, podróży pociągiem, podróży samolotem, innymi środkami transportu, na przykład metro, jazda rowerem, chodzenie pieszo. W tej kategorii powinny być Przeczytaj więcej Zakres 3: Kategoria 7 – Dojazdy pracowników do pracy

Kategoria 6 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji:Podróże służbowe Co zawiera Kategoria 6 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji? Kategoria 6 określa emisje powstałe w wyniku podróży pracowników w celach służbowych pojazdami, które nie są własnością ani nie są obsługiwane przez przedsiębiorstwo składające sprawozdanie, takie jak samoloty, pociągi, autobusy, samochody osobowe.Emisje z podróży w pojazdach będących własnością lub kontrolowanych Przeczytaj więcej Zakres 3: Kategoria 6 – Podróże służbowe

Kategoria 4Zakresu 3 śladu węglowego organizacji:Transport i dystrybucja upstream Co zawiera Kategoria 4 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji? Kategoria 4 obejmuje emisje z transportu i dystrybucji zakupionych towarów w roku sprawozdawczym pojazdami, które nie są własnością przedsiębiorstwa składającego raport. W tej kategorii znajdują się również usługi transportowe sprzedanych produktów operatorami zewnętrznymi, gdy koszt za ten transport ponosi firma przygotowująca Przeczytaj więcej Zakres 3: Kategoria 4 – Transport i dystrybucja Upstream

Kategoria 3Zakresu 3 śladu węglowego organizacji: Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2 Co zawiera Kategoria 3? W Kategorii 3 możemy znaleźć wszystkie emisje związane z produkcją paliw i energii zakupionych i wykorzystanych przez firmę, które nie zostały uwzględnione w Zakresie 1 lub Zakresie 2. Dla przypomnienia: Zakres 1 obejmuje emisje z paliw pochodzących Przeczytaj więcej Zakres 3: Kategoria 3 – Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2

Kategoria 2 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji:Środki trwałe Co zawiera Kategoria 2? Kategoria 2 obejmuje emisje, które powstały z etapu wytworzenia dóbr kapitałowych zakupionych lub nabytych przez przedsiębiorstwo. Są to m.in. budynki, sprzęty, maszyneria, pojazdy oraz ich modernizacje.  Dobra kapitałowe wykorzystywane są przez firmę do wytworzenia produktu, świadczenia usług bądź sprzedaży, przechowywania i dostarczenia towarów. Na ogół mają Przeczytaj więcej Zakres 3: Kategoria 2 – Środki trwałe

Kategoria 1 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji: Zakupione surowce i usługi Co zawiera Kategoria 1? Kategoria 1 obejmuje emisje powstające w wyniku produkcji produktów, które przedsiębiorstwo kupiło lub nabyło w roku sprawozdawczym, a nie zostały uwzględnione w innych kategoriach. Do tych produktów zaliczamy dobra (produkty materialne) oraz usługi (produkty niematerialne).  Jako przykłady produktów i usług w tej kategorii można wymienić: produkty Przeczytaj więcej Zakres 3: Kategoria 1 – Zakupione surowce i usługi

Co to jest Zakres 3 śladu węglowego organizacji? Większość przedsiębiorstw koncentruje się na pomiarze emisji pochodzącej z własnej działalności, które opisane są w Zakresie 1 i 2. Gdyby się jednak zastanowić co ze wszystkimi emisjami, które powstają od momentu zakupu surowców potrzebnych do produkcji aż do momentu utylizacji produktu na jego końcowym etapie życia? Te informacje Przeczytaj więcej Co to jest Zakres 3 śladu węglowego organizacji?​