Co to jest Zakres 3 śladu węglowego organizacji?

Większość przedsiębiorstw koncentruje się na pomiarze emisji pochodzącej z własnej działalności, które opisane są w Zakresie 1 i 2. Gdyby się jednak zastanowić co ze wszystkimi emisjami, które powstają od momentu zakupu surowców potrzebnych do produkcji aż do momentu utylizacji produktu na jego końcowym etapie życia? Te informacje możemy znaleźć w Zakresie 3, który opisuje emisje łańcucha wartości firmy, w tym łańcuch dostaw. Dla przedsiębiorstw, które dążą do pełnego zrozumienia i zarządzania swoim wpływem na klimat, zrozumienie zakresu 3 jest kluczowe. 

Łącznie na Zakres 3 śladu węglowego organizacji składa się15 kategorii w ramach których wyróżniamy dwie grupy:

Pierwsza grupa to emisje ‘upstream’, czyli emisje związane z kosztami firmy. 

Druga grupa to emisje ‘downstream’, czyli emisje związane z przychodami firmy.

Poniżej znajdziesz szczegóły dla wszystkich 15 kategorii.

 

Emisje upstream Zakresu 3:

Untitled design 10 - EXERGY
Untitled design (2)

3. Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w
Zakresie 1 i 2

4. Transport i dystrybucja

6. Podróże służbowe

7. Dojazdy pracowników

Emisje downstream Zakresu 3:

Untitled design 11 - EXERGY

9. Transport i dystrybucja

Untitled design 1 1 - EXERGY
Untitled design 12 - EXERGY
Untitled design 13 - EXERGY

10. Przetwarzanie sprzedanych produktów

11. Użytkowanie sprzedanych produktów

12. Postępowanie ze sprzedanymi produktami po ich cyklu życia

Untitled design 8 - EXERGY
Untitled design 7 - EXERGY
Untitled design 9 - EXERGY

13. Leasing

14. Franczyza

15. Inwestycje kapitałowe