Szkolenie obliczanie śladu węglowego firmy

Szkolenie
on-line
obliczanie śladu węglowego organizacji

Szkolenie slad weglowy - EXERGY
24.02.2023
24.03.2023
Szkolenie on-line
4:30 h
CZAS Szkolenia
1200 zł netto/os
cena
Udostępnij:

najbliższe terminy:

 • piątek 24.02.2023 r. g. 9:30
 • piątek 24.03.2023 r. g. 9:30
 • piątek 21.04.2023 r. g. 9:30

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE


Opis szkolenia

Szkolenie składa się z kilku modułów kompleksowo omawiających najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania śladu węglowego w Zakres 1 -3 oraz z części warsztatowej, w której na praktycznym przykładzie przygotowane zostaną obliczenia z Zakresu 1 i 2 dla firmy.

Dla uczestników w trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie również narzędzie do obliczania śladu węglowego i przygotowywania raportu. Narzędzie proste w obsłudze, przygotowane w Excelu, które pozwoli na przygotowanie raportu zgodnie z wymaganiami GHG Protocol oraz europejskimi standardami ESRS  (European Sustainability Reporting Standards).

Co nauczę się na szkoleniu?

Dla kogo jest to szkolenie?

Materiały dla uczestników

Plan szkolenia

 • Zmiany klimatu – dlaczego nas to dotyczy?
 • Dlaczego firmy liczą ślad węglowy?
 • Podstawowe definicje
 • Szanse i ryzyka dla firm związane ze śladem węglowym
 • Offset śladu węglowego
 • Redukcja śladu węglowego
 • Zakres 1 – bezpośrednie emisje 

   • spalanie stacjonarne
   • spalanie mobilne
   • emisje procesowe
   • emisje ulotne
   • emisje rolnicze
 • Zakres 2 – pośrednie emisje

   

   • energia elektryczna
   • energia cieplna (ciepło sieciowe)
   • energia chłodnicza (chłód sieciowy)
   • para wodna technologiczna
 • Emisje upstream:

1. Zakupione produkty, usługi
2. Dobra kapitałowe
3. Działania związane z energią
4. Transport i dystrybucja
5. Odpady
6. Podróże służbowe
7. Dojazdy pracowników
8. Leasing

 

 • Emisje downstream

9. Transport i dystrybucja
10. Przetwarzanie sprzedanych produktów
11. Użytkowanie produktów sprzedanych
12. Postępowanie z produktami po cyklu ich życia
13. Leasing
14. Franczyza

15. Inwestycje kapitałowe

Krótkie omówienie zagadnienia. Wskazanie różnic pomiędzy metodami

Opis wymaganej zawartości raportu z obliczeń emisji GHG

Zaprezentowane zostaną źródła wskaźników emisyjności oraz inne przydatne linki pomocne przy obliczaniu śladu węglowego organizacji

Po zapoznaniu uczestników szkolenia z metodyką dotyczącą obliczania śladu węglowego omówione zostaną wymagania dotyczące raportowania informacji dotyczących wpływu na zmiany klimatu zgodnie z aktualnymi europejskimi wytycznymi ESRS E1, w tym wszystkie moduły E1-9 
 • Wymagania ogólne
 • Wskaźniki i cele
 • Budżet węglowy
 • Struktura wykorzystywanych paliw
 • Unikanie emisji

Przygotujemy obliczenia dla przykładowej firmy w Zakresie 1 i 2 w specjalnie opracowanym narzędziu Excel do obliczania śladu węglowego organizacji

Opinie uczestników

Radoslaw Andrulewicz - EXERGY

O prowadzącym

Radosław Andrulewicz - założyciel EXERGY

Ekspert programu Climate Leadership przygotowanego przez UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie UN Environment Programme.Ekspert Ekspert NFOŚiGW w programie "Nowa Energia".

Energetyk z pasją. Specjalizuje się w zadaniach związanych z
podnoszeniem efektywności energetycznej oraz
redukcją emisji GHG. Członek Zrzeszenia Audytorów
Energetycznych oraz Polskiego Stowarzyszenia
Budownictwa Ekologicznego. Od wielu lat związany z
przemysłem, głównie energetycznym. Doświadczenie
zdobywał w firmach wykonawczych w roli inżyniera
projektów i remontowych jako kierownik robót.
Wieloletni pracownik PGE GiEK o. Elektrownia Opole na
stanowisku inspektora nadzoru ds. kotłów. Absolwent
Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki
Wrocławskiej oraz Wydziału Mechatroniki Politechniki
Warszawskiej.

Dlaczego warto?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

productivity - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy
i produktu

Kompleksowa usługa
obliczenia śladu węglowego
organizacji
lub
produktu

pencil and ruler - EXERGY

Narzędzie do obliczania śladu węglowego firmy

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protocol

math - EXERGY

Darmowy kalkulator śladu węglowego firmy

Zapoznaj się z naszym darmowym kalkulatorem śladu węglowego firmy