Szkolenie obliczanie śladu węglowego firmy

Szkolenie
on-line
obliczanie śladu węglowego organizacji

Szkolenie slad weglowy - EXERGY
25.04.2024
14.06.2024
Szkolenie on-line
6:00 h
CZAS Szkolenia
1200 zł netto/os
cena
Udostępnij:

najbliższe terminy:

 •  czw. 25.04.2024 r. g 9:00
 • piątek 14.06.2024 r. g: 9:00
 •  
 •   Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania do szkoleń! (nawet do 100%)

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE


Opis szkolenia

Szkolenie składa się z kilku modułów kompleksowo omawiających najważniejsze teoretyczne i praktyczne aspekty obliczania i redukcji śladu węglowego w Zakresach 1 -3 oraz z części warsztatowej, w której na praktycznym przykładzie przygotowane zostaną obliczenia z Zakresu 1 i 2 dla firmy.

Dzięki zbytej wiedzy na tym szkoleniu, przygotujesz odpowiednie wskaźniki, które wykorzystasz w raporcie ESG swojej firmy.

Dla uczestników w trakcie szkolenia zaprezentowane zostanie również narzędzie do obliczania śladu węglowego i przygotowywania raportu. Narzędzie proste w obsłudze, przygotowane w Excelu, które pozwoli na przygotowanie raportu zgodnie z wymaganiami GHG Protocol oraz europejskimi standardami ESRS (European Sustainability Reporting Standards).

Dla uczestników szkolenia z obliczania śladu węglowego organizacji przewidziana jest również 1x konsultacja online po szkoleniu, podczas której istnieje możliwość pomocy i omówienia w kwestiach poznanych na szkoleniu.

Czego się nauczę na szkoleniu?

Dzięki szkoleniu zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Ci na samodzielne obliczenie śladu węglowego i przygotowanie raportu zgodnego z GHG Protocol / ISO14064. Takie dane wykorzystach w raporcie ESG.

 • Poznasz przykładowe działania redukcji śladu węglowego w Zakresie 1,2 i 3. Ta wiedza będzie szczególnie przydatna chcąc przygotować strategię dekarbonizacji firmy w przyszłości.
 • Nauczysz się przygotowywać raport zgodny z GHG Protocol oraz ESRS
 • Dowiesz się jakie są związane z nim regulacje prawne
 • Poznasz szanse i zagrożenia dla firmy związane z tematem śladu węglowego
 • Dowiesz się co jest wymagane w raporcie zgodnym z GHG Protocol
 • Dowiesz się gdzie szukać źródeł wskaźników emisyjności
 • Dowiesz się z jakich danych źródłowych należy korzystać
 • Poznasz różnice pomiędzy zakresami i ich kategoriami, co jest bardzo istotne przy raportowaniu śladu węglowego
 • Dowiesz się co jest, a co nie jest działaniem offsetowym
 • Poznasz wytyczne ESRS (European Sustainability Reporting Standards) – wynikające z dyrektywy CSRD w zakresie ujawniania informacji dotyczących zmian klimatycznych
 • Zdobędziesz unikalne i poszukiwane na rynku pracy kompetencje

Dla kogo jest to szkolenie?

Dofinansowanie do szkolenia

Materiały dla uczestników

Plan szkolenia

 • Zmiany klimatu – co to jest, dlaczego nas to dotyczy?
 • Dlaczego firmy liczą ślad węglowy?
 • Podstawowe definicje
 • Offset i redukcja śladu węglowego
Po zapoznaniu uczestników szkolenia z metodyką dotyczącą obliczania śladu węglowego omówione zostaną wymagania dotyczące raportowania informacji dotyczących wpływu na zmiany klimatu zgodnie z aktualnymi europejskimi wytycznymi ESRS E1, w tym wszystkie moduły E1-9 
 • Wymagania ogólne
 • Wskaźniki i cele
 • Budżet węglowy
 • Struktura wykorzystywanych paliw
 • Unikanie emisji

Po krótce omówiony zostanie podatek graniczny CBAM. Podczas szkolenia omówione zostaną najważniejsze informacje dotyczące nowego “cła węglowego”.

Przedstawione zostaną praktyczne informacje na temat obliczania śladu węglowego w Zakresie 1 i 2:

 • ZAKRES 1 – EMISJE BEZPOŚREDNIE
   • spalanie stacjonarne
   • spalanie mobilne
   • emisje procesowe
   • emisje ulotne
   • emisje rolnicze
 • ZAKRES 2 – EMISJE POŚREDNIE
   • energia elektryczna (location i market based method)
   • ciepło sieciowe
   • para wodna
   • chłód sieciowy
 • REDUKCJA ŚLADU WĘGLOWEGO W ZAKRESIE 1 I 2
   • omówienie konkretnych działań redukujących ślad węglowy w zakresie 1 i 2 – informacje przydatne do opracowania strategii dekarbonizacji firmy
 
 
Na podsumowanie rozdziału zrobimy mały quiz oraz zaprezentowane będą typowe działania redukcji śladu węglowego firmy w Zakresach 1 i 2

Prowadzący zajęcia przedstawi najważniejsze praktyczne informacje dotyczące poszczególnych kategorii Zakresu 3. Przedstawione będą metody wykorzystywane do obliczeń w Zakresie 3 śladu węglowego organizacji oraz zaprezentowane zostaną przykłady redukcji śladu węglowego dla każdej z kategorii.

EMISJE UPSTREAM

1. Zakupione produkty i usługi

2. Dobra kapitałowe

3. Działania związane z energią nie ujęte w Zakresie 1 i 2

4. Transport i dystrybucja

5. Odpady

6. Podróże służbowe

7. Dojazdy pracowników

8. Leasing

EMISJE DOWNSTREAM

9. Transport i dystrybucja

10. Przetwarzanie sprzedanych produktów

11. Użytkowanie sprzedanych produktów

12. Postępowanie z produktami po ich cyklu życia

13. Leasing

14. Franczyza

15 Inwestycje kapitałowe

Krótkie omówienie zagadnienia. Porównanie metodologii produktowej do metodologii organizacyjnej

Omówienie wymaganej zawartości raportu przygotowanego dla obliczeń śladu węglowego firmy. 

– Prezentacja przykładowego raportu .w Zakresie 1 i 2

– Prezentacja przykładowego raportu w Zakresie 3

Zaprezentowane zostaną źródła wskaźników emisyjności oraz inne przydatne linki pomocne przy obliczaniu śladu węglowego

Przygotujemy obliczenia dla przykładowej firmy w Zakresie 1 i 2 w specjalnie opracowanym autorskim narzędziu Excel do obliczania i generowania raportów śladu węglowego organizacji

Opinie uczestników poprzednich edycji

Najlepszym dowodem na wysoką jakość naszego szkolenia są opinie dotychczasowych uczestników:

O prowadzącym

Radoslaw Andrulewicz - EXERGY
Radosław Andrulewicz

założyciel firmy EXERGY

Ekspert programu Climate Leadership przygotowanego przez UNEP/GRID-Warszawa w partnerstwie UN Environment Programme.
Ekspert NFOŚiGW w programie "Nowa Energia". 
Certyfikowany audytor wiodący CQI/IRCA systemu ISO50001. 

Energetyk z pasją. Specjalizuje się w zadaniach związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz redukcją emisji GHG. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych oraz Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego. 

Od wielu lat związany z przemysłem, głównie energetycznym. Doświadczenie zdobywał w firmach wykonawczych w roli inżyniera projektów i remontowych jako kierownik robót. Wieloletni pracownik PGE GiEK o. Elektrownia Opole na stanowisku inspektora nadzoru ds. kotłów. Absolwent Wydziału Mechaniczno – Energetycznego Politechniki Wrocławskiej oraz Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej.

Dlaczego warto?

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Co jeszcze możemy dla Ciebie zrobić?

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

ślad węglowy budynku na etapie budowy

Narzędzie do obliczania śladu węglowego firmy

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

factory - EXERGY

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Chcesz zredukować ślad węglowy firmie? Zacznij od audytu energetycznego i wytypuj obszary do optymalizacji