deklaracja środowiskowa produktu – EPD

Przygotujemy deklarację EPD twojego produktu

Przygotowany raport poprawi konkurencyjność twojego produktu

deklaracja będzie certyfikowana oraz uznawana co najmniej w Europie

Posiadając deklarację EPD produktu zwiększasz wiarygodność środowiskową

LCA obrazki - EXERGY

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Spis treści

Co to jest deklaracja EPD? (Environmental Product Declaration)

Deklaracja EPD (Environmental Product Declaration) to dokument zawierający kompleksowe informacje na temat wpływu środowiskowego danego produktu. Jest to narzędzie, które umożliwia producentom, inwestorom, architektom i konsumentom lepsze zrozumienie wpływu produktu na środowisko na różnych etapach jego cyklu życia. Deklaracje EPD są tworzone zgodnie z międzynarodowymi standardami i normami, takimi jak ISO 14025  oraz EN 15804, co zapewnia ich wiarygodność i porównywalność.

W rezultacie opracowanie takiej deklaracji umożliwia identyfikację punktów krytycznych, takich jak procesy produkcyjne, które mają największy wpływ na środowisko, oraz analizę i wskazanie możliwości poprawy i ochrony środowiska. 

LCA - ocena środowiskowa produktu

Dlaczego warto przygotować deklarację EPD?

puzzle - EXERGY

Korzyści wynikające z posiadania deklaracji EPD są liczne. Dla producentów stanowi ona narzędzie do udokumentowania zgodności z normami zrównoważonego rozwoju, co może przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności na rynku. Inwestorzy i architekci mogą wykorzystać deklaracje EPD do oceny wpływu środowiskowego produktów, które zamierzają wykorzystać w swoich projektach. Dla konsumentów deklaracja EPD dostarcza transparentnych informacji, które umożliwiają im dokonywanie bardziej świadomych wyborów produktów przyjaznych dla środowiska.

Zwróć uwagę, jakie korzyści niesie za sobą przygotowanie oceny środowiskowej produktu:

Możliwość pozyskania dotacji z puli finansowania FENG. Przygotowanie analizy LCA lub deklaracji EPD jest bardzo pomocne w uzyskaniu dofinansowania unijnego ze środków FENG, w module dotyczącym zazielenienia przedsiębiorstw.

Uzyskasz wynik śladu węglowego produktu – Wykazanie śladu węglowego swojego produktu staję się powoli obowiązkiem na europejskim rynku, a często pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Wiele koncernów, szczególnie w branży automotive i budowlanej wymaga od swoich dostawców takich informacji. 

Dodatkowe punkty w procesie certyfikacji BREEAM lub LEED – jednym z elementów certyfikacji budynku takich jak LEED lub BREEAM jest analiza cyklu życia LCA oraz przedstawienie wyniku śladu węglowego, bez realizacji takiej analizy, praktycznie nie możliwym jest uzyskanie wysokiego wyniku.

Większa atrakcyjność rynkowa  Przygotowanie deklaracji EPD i podjęcie działań w celu zmniejszenia oddziaływania produktu na środowisko może również zwiększyć atrakcyjność produktu na rynku, szczególnie europejskim, ponieważ coraz więcej korporacji zaczyn wymagać aby ich w łańcuchu dostaw znajdowały się produkty przyjazne środowisku. W sektorze budowlanym dla największych lub bardziej 

Rośnie również świadomość konsumentów, którzy zwracają uwagę na to czy produkt jest eko.

Ograniczenie ryzyk związanych ze zbliżającymi się zmianami prawnymi – realizacja zadań związanych z wdrożeniem Zielonego Europejskiego Ładu jest związana z ograniczeniem śladu węglowego czy wdrożeniem gospodarki obiegu zamkniętego w praktycznie każdym sektorze gospodarki.

Poprawa reputacji: Przygotowanie deklaracji środowiskowej produktu i podjęcie działań w celu ograniczenia wpływu na środowisko czy klimat może również poprawić reputację firmy lub produktu jako odpowiedzialnego wobec klimatu i środowiska.

Czy istnieje obowiązek przygotowania deklaracji EPD?

W wyniku wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, trwają prace nad wdrożeniem europejskiego cyfrowego paszportu produktu. Jednym z kluczowych elementów w trakcie przygotowania paszportu jest  ocena wpływu na środowisko produktu – analiza LCA.

Jednym z elementów EPD jest analiza LCA. Tak więc posiadając przygotowaną deklarację firma staje się znacznie lepiej przygotowaną do zmieniającego się otoczenia prawnego, choć bezpośredni obowiązek nie istnieje. 

W wielu krajach europejskich (Szwecja, Norwegia, Dania, Francja) istnieje obowiązek analizy LCA dla nowych budynków, które opierają się na deklaracjach EPD wykorzystywanych produktów. Tak więc produkty, które nie posiadają przygotowanej deklaracji środowiskowej mogą być wykluczane z tych rynków. 

Obowiązek takiej analizy dla nowych budynków w niedalekiej przyszłości będzie obowiązywał w całej Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

deklaracja EPD - EXERGY

Na którym etapie należy przygotować deklarację EPD?

W zależności od tego, jaki cel przyświeca przygowaniu analizy oceny środowiskowej produtku, powinno zależeć na którym etapie życia produktu przygotowane zostanie takie opracowanie. Obok krótko opisane dwa najważniejsze etapy życia produktu, podczas których warto rozważyć przygotowanie deklaracji EPD. 

factory - EXERGY

Produkcja

Chcąc poznać wpływ naszego produktu na środowisko na tym etapie uzyskamy najdokładniejsze dane dotyczące wpływu naszego produktu na środowisko, lecz wprowadzenie zmian może być ograniczone ze względu na wybraną technologię czy konieczność stosowania pewnych materiałów.

projekt - EXERGY

Ulepszanie

Przygotowując się do wprowadzenia nowej, ulepszonej wersji produktu warto przygotować analizę LCA. Dzięki temu możemy tak dobrać zmiany, aby produkt charakteryzował się zmniejszonym negatywnym wpływem na środowisko, np. będzie miał obniżony ślad węglowy!

Jaka jest różnica pomiędzy EPD a śladem węglowym produktu?

Kryterium Ślad węglowy produktu deklaracja EPD
Zakres
Ogranicza się jedynie do emisji gazów cieplarnianych, m.in. takich jak dwutlenek węgla (CO2) i metan (CH4), itp.
Obejmuje szeroki zakres informacji środowiskowych, w tym emisje gazów cieplarnianych, zużycie energii, zasoby naturalne, emisje zanieczyszczeń, wpływ na zdrowie człowieka itp.
Proces pomiaru
Oparty na analizie cyklu życia
Oparty na analizie cyklu życia
Skalowalność
Może być stosowane do różnych rodzajów produktów, ale wyniki mogą być trudne do porównania między różnymi kategoriami produktów.
Może być stosowane do różnych rodzajów produktów i umożliwia porównywanie ich środowiskowego wpływu, nawet między różnymi kategoriami produktów.
Standardy i certyfikacja
GHG Protocol/ ISO 14067
ISO 14025 i EN 15804
Weryfikacja przez niezależną jednostką
Obecnie nie często praktykowane ze względu na koszty
Tak
Praktyczne zastosowanie
Powszechne w branżach przemysłowych, ograniczona stosowalność w branży budowlanej, ograniczona stosowalność w certyfikacji ekologicznej budynków
Powszechne w branżach przemysłowych, ograniczona stosowalność w branży budowlanej, ograniczona stosowalność w certyfikacji ekologicznej budynków

Jaka jest różnica pomiędzy deklaracją EPD a śladem węglowym produktu?

Nasz zespół specjalistów realizuje zadania związane ze wspieraniem biznesu w zakresie m. in. obliczania śladu węglowego budynku na każdym etapie realizacji inwestycji. 

Jak wygląda współpraca z nami?

Nasz zespół specjalistów realizuje zadania związane ze wspieraniem biznesu w zakresie m. in. obliczania śladu węglowego budynku na każdym etapie realizacji inwestycji. 

Wstępna konsultacja

Rozmowa z naszym specjalistą, podczas której zidentyfikujemy cel opracowania oraz postawimy podstawowe założenia do realizacji zadania

Przygotowanie oferty

W przeciągu jednego dnia roboczego powrócimy z ofertą na realizację zadania. Oferta zawierać będzie szczegóły realizacji zadania.

Realizacja i omówienie raportu

Pod koniec realizacji zadania przedstawimy roboczy raport. Do przygotowania ostatecznego raportu uwzględnimy wnioski z prezentacji roboczej.

Szkolenie i warsztaty

Opcjonalnie, jeżeli Wasz zespół będzie zainteresowany, przygotujemy kurs lub warsztaty przygotowujące do samodzielnej realizacji takich zadań w przyszłości.

Współpracujemy m. in. z:

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Zobacz także

factory - EXERGY

Ślad węglowy w przemyśle

Zobacz nasze usługi związane z obliczaniem śladu węglowego skierowane do szeroko pojętego przemysłu

ślad węglowy budynku na etapie budowy

Ślad węglowy w budownictwie

Zobacz nasze usługi związane z obliczaniem śladu węglowego skierowane do sektora budowlanego

online learning - EXERGY

Szkolenia
i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

5/5