LCA – środowiskowa ocena cyklu życia produktu(Life Cycle Analysis)

Przygotujemy analizę LCA twojego produktu

Przygotowany raport poprawi konkurencyjność twojego produktu

Raport pomocny przy uzyskaniu dofinansowania FENG

Obliczenia LCA wykonamy w oparciu o normę ISO

LCA obrazki - EXERGY

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Co to jest LCA (Life Cycle Analysis / ocena środowiskowa produktu / analiza cyklu życia produktu)

Pod hasłem LCA (ang. Life Cycle Analysis)  kryje się ocena środowiskowa produktu lub usługi w całym jego cyklu życia. Celem oceny LCA jest uwzględnienie wszystkich potencjalnych źródeł wpływu środowiskowego od samego początku (tj. już od momentu pozyskania ze środowiska surowców)poprzez etap produkcji i użytkowanie produktu aż do końca jego życia, uwzględniając utylizację lub recykling. 

W rezultacie opracowanie LCA umożliwia identyfikację punktów krytycznych, takich jak procesy produkcyjne, które mają największy wpływ na środowisko, oraz wskazanie możliwości poprawy i ochrony środowiska. 

LCA - ocena środowiskowa produktu

 

W wyniku analizy LCA możemy uzyskać ślad środowiskowy produktu (PEF).

Podczas oceny LCA wykorzystuje się różne narzędzia i metodologie, takie jak modele energetyczne, bilansy materiałowe i modele emisji, aby uzyskać pełny obraz cyklu życia produktu.

Obliczenia wykonujemy w oparciu o uznane metodologie i normy, np. ISO 14040 lub ISO 14067, EN15801 czy też GHG Protocol – Product Life Cycle Accounting Standard.

 

Dlaczego warto przygotować analizę LCA?

puzzle - EXERGY

Środowiskowa analiza cyklu życia produktu jest istotna, ponieważ pokazuje pełny, całkowity wpływ ocenianego produktu na środowisko. Dzięki temu jesteśmy w stanie zidentyfikować obszary, które są odpowiedzialne za negatywny wpływ na środowisko naturalne i je ograniczyć lub nawet wyeliminować co finalnie może przyczynić się do utworzenia nowej wersji produktu, która będzie bardziej przyjazna środowisku, np. poprzez obniżenie śladu węglowego co jest jednym z istotniejszych kwestii w ostatnich latach. Takie przedstawienie produktu do swoich odbiorców może przyczynić się do rozwoju jego sprzedaży.

 

Zwróć uwagę, jakie korzyści niesie za sobą przygotowanie oceny środowiskowej produktu:

Możliwość pozyskania dotacji z puli finansowania FENG. Przygotowanie analizy LCA lub PEF jest bardzo pomocne w uzyskaniu dofinansowania unijnego ze środków FENG, w module dotyczącym zazielenienia przedsiębiorstw.

Uzyskasz wynik śladu węglowego produktu – Wykazanie śladu węglowego naszego produktu staję się powoli obowiązkiem na europejskim rynku, a często pozwala na zdobycie przewagi konkurencyjnej. Wiele koncernów, szczególnie w branży automotive wymaga od swoich dostawców takich informacji. 

Dodatkowe punkty w procesie certyfikacji BREEAM lub LEED – jednym z elementów certyfikacji budynku takich jak LEED lub BREEAM jest analiza cyklu życia LCA i przedstawienie wyniku śladu węglowego, bez realizacji takiej analizy, praktycznie nie możliwym jest uzyskanie wysokiego wyniku.

Większa atrakcyjność rynkowa  Przygotowanie analizy LCA i podjęcie działań w celu zmniejszenia oddziaływania produktu na środowisko może również zwiększyć atrakcyjność produktu na rynku, szczególnie europejskim, ponieważ coraz więcej korporacji zaczyama wymagać aby ich w łańcuchu dostaw znajdowały się produkty przyjazne środowisku. Rośnie również świadomość konsumentów, którzy zwracają uwagę na to czy produkt jest eko.

Ograniczenie ryzyk związanych ze zbliżającymi się zmianami prawnymi – realizacja zadań związanych z wdrożeniem Zielonego Europejskiego Ładu jest związana z ograniczeniem śladu węglowego w praktycznie każdym sektorze gospodarki.

Poprawa reputacji: Przygotowanie oceny środowiskowej produktu (LCA lub PEF) i podjęcie działań w celu ograniczenia wpływu na środowisko czy kliamt może również poprawić reputację firmy lub produktu jako odpowiedzialnego wobec klimatu i środowiska.

Czy istnieje obowiązek analizy LCA?

W wyniku wprowadzenia Europejskiego Zielonego Ładu, trwają prace nad wdrożeniem europejskiego cyfrowego paszportu produktu. Jednym z kluczowych elementów w trakcie przygotowania paszportu jest  ocena wpływu na środowisko produktu – analiza LCA.

Analiza LCA również będzie pomocna gdy chcemy ujawnić ślad węglowy naszego produktu. Analiza śladu węglowego jest jednym z elementów oceny środowiskowej produktu. Tak więc 

raport LCA - EXERGY

Na którym etapie należy przygotować analizę LCA?

W zależności od tego, jaki cel przyświeca przygowaniu analizy oceny środowiskowej produtku, powinno zależeć na którym etapie życia produktu przygotowane zostanie takie opracowanie. Poniżej krótko opisane trzy najważniejsze etapy inwestycji, podczas których warto rozważyć obliczenie śladu węglowego budynku. 

koncepcja - EXERGY

Koncepcja

Na etapie koncepcji, gdy znamy przede główne założenia dotyczące produktu mamy dużą swobodę w doborze technologii oraz materiałów. Dzięki temu możemy znacznie ograniczyć wpływ na środowisko produktu jeszcze przed wdrożeniem go do produkcji i zamówieniem niezbędnych surowców czy materiałów.

factory - EXERGY

Produkcja

Chcąc poznać wpływ naszego produktu na środowisko na tym etapie uzyskamy najdokładniejsze dane dotyczące wpływu naszego produktu na środowisko, lecz wprowadzenie zmian może być ograniczone ze względu na wybraną technologię czy konieczność stosowania pewnych materiałów.

projekt - EXERGY

Ulepszanie

Przygotowując się do wprowadzenia nowej, ulepszonej wersji produktu warto przygotować analizę LCA. Dzięki temu możemy tak dobrać zmiany, aby produkt charakteryzował się zmniejszonym negatywnym wpływem na środowisko, np. będzie miał obniżony ślad węglowy!

Jak wygląda współpraca z nami?

Nasz zespół specjalistów realizuje zadania związane ze wspieraniem biznesu w zakresie m. in. obliczania śladu węglowego budynku na każdym etapie realizacji inwestycji. 

Wstępna konsultacja

Rozmowa z naszym specjalistą, podczas której zidentyfikujemy cel opracowania oraz postawimy podstawowe założenia do realizacji zadania

Przygotowanie oferty

W przeciągu jednego dnia roboczego powrócimy z ofertą na realizację zadania. Oferta zawierać będzie szczegóły realizacji zadania.

Realizacja i omówienie raportu

Pod koniec realizacji zadania przedstawimy roboczy raport. Do przygotowania ostatecznego raportu uwzględnimy wnioski z prezentacji roboczej.

Szkolenie i warsztaty

Opcjonalnie, jeżeli Wasz zespół będzie zainteresowany, przygotujemy kurs lub warsztaty przygotowujące do samodzielnej realizacji takich zadań w przyszłości.

Współpracujemy m. in. z:

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Zobacz także

factory - EXERGY

Ślad węglowy w przemyśle

Zobacz nasze usługi związane z obliczaniem śladu węglowego skierowane do szeroko pojętego przemysłu

ślad węglowy budynku na etapie budowy

Ślad węglowy w budownictwie

Zobacz nasze usługi związane z obliczaniem śladu węglowego skierowane do sektora budowlanego

online learning - EXERGY

Szkolenia
i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

Spis treści

5/5