Ślad węglowy organizacji i produktu

Pomożemy Ci obliczyć ślad węglowy

Tworzymy strategie redukcji śladu węglowego dla firm

Przygotujemy raport, który będzie uznawany przez inne organizacje

Możesz liczyć na fachową obsługę i konkurencyjną ofertę

Ślad węglowy organizacji

Skontaktuj się z ekspertem - zadzwoń lub wyślij zapytanie email

Czym jest ślad węglowy organizacji lub produktu?

Ślad węglowy organizacji to suma bezpośrednio i pośrednio wyemitowanych do atmosfery gazów cieplarnianych (wyrażonych jako ekwiwalent CO2) przez działalność firmy.

Ślad węglowy wyznacza się zwykle dla całego roku działania firmy (kalendarzowego lub finansowego).Tak samo dla produktu - tutaj odniesieniem czasowym jest cykl jego życia, od kołyski do bramy lub od kołyski po grób.

Na sumę emitowanych gazów cieplarnianych - które razem wyrażone są jako CO2eq, składają się dwutlenek węgla, metan, podtlenek azotu oraz gazy fluorowane.

Raport z obliczeń śladu węglowego powinien zawierać oprócz obliczonego śladu węglowego za dany okres również plan jego redukcji.

Kiedy oblicza się ślad węglowy?

Na obecną chwilę, w Polsce nie istnieje obowiązek prawny obliczania śladu węglowego. Natomiast wiele firm, szczególnie zachodnich oczekuje od swoich partnerów biznesowych przedstawienia śladu węglowego swojej organizacji i oferowanych produktów. Firmy te oczekują zazwyczaj również wdrożenia polityki redukcji swojego śladu węglowego.

Jednym z powodów obliczania śladu węglowego jest raportowanie do CDP (dawniej Carbon Disclosure Project). Przeczytaj więcej.

Należy się spodziewać, że za kilka lat powszechne będzie obliczanie śladu węglowego dla produktów - od masła po lokomotywy. Zmiany w dyrektywach UE powoli idą w tym kierunku. Obecnie podstawą do wyznaczania śladu węglowego jest Porozumienie Paryskie zawarte 12 grudnia 2015 roku.

Jak oblicza się ślad węglowy?

Obliczenia śladu węglowego wykonuje się najczęściej zgodnie z wytycznymi Protokołu GHG lub normami ISO, w której zawarte są instrukcje do obliczenia dla organizacji to ISO 14064, dla produktu to ISO 14067.

W wyżej wymienionych normach zawarte są niezbędne instrukcje do obliczania śladu węglowego i ścieżki wyboru kategorii dla których zostanie obliczony.

Jak redukować ślad węglowy?

Raport z obliczenia śladu węglowego powinien zawierać również plan redukcji oddziaływania naszej firmy na klimat. Jest wiele działań, które zmniejszają nasz wpływ na klimat.

Poniżej krótka lista przykładów najprostszych do wdrożenia:

  • zmiana dostawcy energii elektrycznej na OZE.
  • poprawa efektywności energetycznej budynków i produkcji
  • sukcesywna wymiana floty samochodowej na przyjazną środowisku.
  • zmiany opakowań swoich produktów na bardziej przyjazne klimatowi
  • zmiana dostawców produktów na te, o mniejszym wpływie na klimat lub bliższe naszej lokalizacji

Dlaczego redukcja śladu węglowego jest ważna?

Obliczenie śladu węglowego i wdrożenie planu jego redukcji przez naszą firmę jest ważne z kilku powodów.

  1. Działania na rzecz klimatu - Pokazujemy dzięki temu światu, że zależy nam na przyszłości naszej planety.
  2. Preferencyjne warunki pozyskania kapitału - istnieje szansa, że w przyszłości organizacji finansowe będą udzielać finansowania jedynie firmom, które działają na rzecz klimatu.
  3. Odbiorcy - coraz więcej firm oczekuje od swoich dostawców przedstawienia śladu węglowego swojej firmy.

Poszukujesz szkolenia z obliczania śladu węglowego?

Cyklicznie wykonujemy szkolenia z obliczania śladu węglowego - zobacz najbliższe szkolenie (kliknij tutaj). W IV kwartale 2021 r. udostępnimy również videokurs online z obliczania śladu węglowego. Jeśli jesteś zainteresowany zapraszamy do kontaktu. Zobacz także naszą zakładkę szkolenia

Dowiedz się więcej

Napisz do nas!