Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo energetyczne budynku

placeholder - EXERGY
Potrzebujesz świadectwo energetyczne budynku lub lokalu?

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat energetyczny)?

placeholder - EXERGY

Świadectwo charakterystyki energetycznej (zwane również certyfikatem energetycznym) jest dokumentem oceniającym zużycie energii cieplnej przez budynek lub jego część na potrzeby ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz pokazuje jego wpływ na klimat w postaci wskaźnika EP.

Dla budynków użyteczności publicznej i przemysłowych oceniane jest dodatkowo zużycie energii na potrzeby oświetlenia.

Świadectwo charakterystyki energetycznej obrazuje wpływ systemu grzewczego na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Głównym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę budynku ze względów ekonomicznych i ekologicznych jest tzw. współczynnik EP. Charakterystyka energetyczna obrazuje wykorzystanie nieodnawialnej energii pierwotnej np. z węgla kamiennego, gazu ziemnego czy energii elektrycznej.

Przy pomocy świadectwa charakterystyki energetycznej najemca, kupujący czy pośrednik w obrocie nieruchomościami może wstępnie ocenić ile wyniesie miesięczny koszt utrzymania oraz eksploatacji danego obiektu.

Bardzo ważne – aby dokument można było nazywać świadectwem charakterystyki energetycznej, musi być on zarejestrowany i wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii. Istnieje możliwość przekazania kopii świadectwa w wersji elektronicznej.

placeholder - EXERGY

Kiedy jest wymagane świadectwo energetyczne budynku?

Zgodnie z ustawą o charakterystyce energetycznej budynków, od 28 kwietnia 2023 roku wymóg i obowiązek sporządzenia świadectwa energetycznego dotyczy:

 • sprzedawanych budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych
 • wynajmowanych budynków i lokali mieszkalnych oraz użytkowych
 • nowobudowanych budynków oddawanych do użytkowania – należy taki dokument dołączyć do zawiadomienia o zakończeniu budowy

Kiedy nie jest wymagane świadectwo energetyczne budynku?

placeholder - EXERGY

Jest kilka przypadków, gdy posiadanie świadectwa nie jest wymagane.  oto najważniejsze z powodów gdy świadectwo nie jest potrzebne:

 • budynek znajduje się w rejestrze zabytków
 • budynek lub lokal nie posiada systemu ogrzewania
 • system ogrzewania budynku jest niezdolny do użycia
 • gdy nie sprzedajesz ani nie wynajmujesz budynku lub lokalu.
features - EXERGY

Co jest niezbędne aby przygotować świadectwo charakterystyki energetycznej?

Niezbędne dokumenty do przygotowania certyfikatu energetycznego:

  • Rzuty i przekroje budynku
  • Opis przegród budowlanych, w tym wymiary stolarki okiennej i drzwiowej
  • Usytuowanie budynku względem stron świata (np. PZT)
  • Krótki opis systemu ogrzewania (informacja na temat źródła ciepła oraz rodzaj ogrzewania), opis cwu (źródło ciepła, czy jest cyrkulacja) oraz wentylacji (grawitacyjna czy mechaniczna)

Ile kosztuje świadectwo charakterystyki energetycznej?

Typ budynku Cena
Mieszkanie
500 zł brutto
Budynek jednorodzinny jednolokalowy
600 zł brutto
Bliźniaki i szeregówki
indywidualna wycena
Lokale w budynku wielorodzinnym
od 45zł netto/lokal
Świadectwo tylko dla budynku wielorodzinnego
od 800 zł netto
Budynki przemysłowe
od 800 zł netto
Pozostałe budynki
indywidualna wycena
Potrzebujesz świadectwo energetyczne budynku lub lokalu?

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Wraz  pojawieniem się nowego obowiązku dla właścicieli mieszkań i budynków pojawia się wiele pytań. Poniżej przedstawiamy najczęściej zadawane:

Kto może sporządzić świadectwa energetyczne budynków? 

Sporządzanie certyfikatów energetycznych budynków może być przeprowadzane tylko przez osoby wpisane na ministerialną listę osób uprawnionych do sporządzania świadectw energetycznych. Ważne aby osoba sporządzająca dokument była doświadczona i posiadała odpowiednią wiedzę. Pozwoli to na uniknięcie problemów w przyszłości.

Ile jest ważne świadectwo charakterystyki energetycznej?

Zgodnie z obecnymi przepisami, ważność świadectwa wynosi 10 lat. Jeżeli w trakcie tego okresu nastąpią zmiany w budynku, które wpływają na charakterystykę energetyczną, automatycznie traci ono ważność. Do takich zmian należą: wymiana okien, drzwi, docieplenie ścian, dachu czy podłóg, wymiana kotła lub modernizacji instalacji centralnego ogrzewania (CO) lub przygotowania ciepłej wody użytkowej (CWU).

Czy świadectwo musi być w wersji papierowej?

Zgodnie z nowelizacją ustawy, od 28 kwietnia 2023 roku świadectwo energetyczne z numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej może być przekazane w postaci kopii elektronicznej z podpisem kwalifikowanym lub zaufanym. Jest to spore ułatwienie zarówno dla osób sporządzających świadectwa 

Jakie są kary za nieprzekazanie świadectwa energetycznego?

Brak świadectwa przy sprzedaży lub wynajmie budynku wiąże się możliwością nałożenia kary do 5000 zł. Karę przyznaje się na wniosek odbiorcy świadectwa – osoby wynajmującej lub kupującej nieruchomość.

Jak wygląda świadectwo charakterystyki energetycznej?

Obowiązują oficjalne wzory świadectw. Poniżej znajdziesz:

 • wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku
 • wzór świadectwa charakterystyki energetycznej części budynku

Ile trwa przygotowanie certyfikatu energetycznego budynku?

Standardowo w około tydzień czasu przygotujemy świadectwo energetyczne budynku lub lokalu.

Czy świadectwo energetyczne i audyt energetyczny to to samo?

Nie. Audyt energetyczny to inny, bardziej rozbudowany dokument. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule: Rodzaje audytów energetycznych.

Czy świadectwo energetyczne i audyt efektywności energetycznej to to samo?

Nie. Audyt efektywności energetycznej to inny, bardziej rozbudowany dokument. Więcej informacji znajdziesz w naszym artykule: Rodzaje audytów energetycznych.

Czy do wniosku o udzielenie pozwolenie na użytkowanie wymagane jest świadectwo?

Tak, obecnie do udzielenia pozwolenia na użytkowanie przez Urząd wymagane jest posiadanie świadectwa. Ważne aby budynek spełniał warunki techniczne na dzień wydania pozwolenia na budowę.

Wskaźnik EP dla istniejącego budynku nie spełnia wymagań, co teraz?

Jeżeli w świadectwie istniejącego budynku przekroczone są parametry wskaźnika EP zgodnie z obecnymi przepisami nie tworzy to żadnych problemów. W przyszłości należy się spodziewać, że będzie konieczność modernizacji budynku. Wynika to realizacji z przez kraje Unii Europejskiej transformacji klimatycznej.

Wskaźnik EP dla nowego budynku nie spełnia wymagań, co teraz?

Jeżeli dla nowobudowanego budynku nie udało się spełnić wskaźnika EP, należy się spodziewać konieczności inwestycji w odnawialne źródła energii aby dostosować budynek do wymaganych przepisów. Być może charakterystyka energetyczna w projekcie była źle przygotowana, lub na etapie budowy zmieniono pewne założenia, np. nie zamontowano kominka, lub zamiast kotła na pellet zamontowano kocioł gazowy. W takim przypadku warto skonsultować się z architektem, który był odpowiedzialny za przygotowanie projektu.

Polecamy zapoznać się z naszym artykułem na temat 6 sposobów na obniżenie wskaźnika EP.

Czy świadectwo po sporządzeniu jest publicznie dostępne?

Świadectwo energetyczne jest zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej. Publicznie dostępne są jednie podstawowe wskaźniki energetyczne dla budynku lub lokalu.

Co to jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków?

 

To rejestr prowadzony przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii, w którym znajdują się wszystkie świadectwa energetyczne budynków i lokali. Jeżeli twojego świadectwa nie ma w tym rejestrze, to znaczy, że dokument który otrzymałeś jest fałszywy.

Poszukujesz specjalistów? Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz