Często jest tak, że osoba, która zgłasza się do nas po wykonanie audytu energetycznego nie do końca ma świadomość jakiego dokumentu potrzebuje. Jest kilka rodzajów audytów energetycznych. Oprócz samych audytów są jeszcze dokumenty takie jak charakterystyka energetyczna czy świadectwo charakterystyki energetycznej (często zwane certyfikatem energetycznym). W tym artykule skupię na opisaniu różnic pomiędzy audytami energetycznymi.

Najogólniej mówiąc audyty energetyczne można podzielić na cztery grupy:

 • Świadectwa charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny budynku/lokalu)
 • Audyt energetyczny budynku
 • Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
 • Audyt efektywności energetycznej

Każdy z nich potrzebny jest w różnym celu.

Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej (certyfikat energetyczny)?

Obowiązkowe świadectwo charakterystyki energetycznej (zwane również certyfikatem energetycznym) jest dokumentem oceniającym energochłonność obiektu budowlanego. Obrazuje wpływ systemu grzewczego na środowisko naturalne i zdrowie człowieka. Głównym wskaźnikiem pozwalającym na ocenę budynku ze względów ekonomicznych i ekologicznych jest tzw. współczynnik EP. Określa on wykorzystanie nieodnawialnej energii pierwotnej np. z węgla kamiennego czy gazu ziemnego. Na jego podstawie najemca, kupujący czy pośrednik w obrocie nieruchomościami może ocenić ile wyniesie miesięczny koszt utrzymania oraz eksploatacji danego obiektu. To właśnie nazywamy charakterystyką energetyczną budynku. Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej grozi kara grzywny, warto mieć to na uwadze.

Audyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny budynku jest dokumentem najczęściej wykorzystywanym do uzyskania dofinansowania do termomodernizacji (więcej na temat dostępnych dotacji). W raporcie z audytu znajdują się informacje o stanie obecnym ocenianego budynku i propozycje modernizacji.

W propozycjach modernizacji audytor konsultuje na początku z inwestorem. Zależą one od stanu obecnego danej przegrody oraz posiadanego budżetu.

Koszt wykonania takiego audytu dla budynku jednorodzinnego to co najmniej 1300 zł, ceny dla budynków wielorodzinnych i usługowych rozpoczynają się od 2000 zł. Uzależnione są głównie od skomplikowania budynku, dostępnej dokumentacji technicznej oraz lokalizacji.

Rodzaje możliwych ulepszeń budynku dzięki termomodernizacji:

 • docieplenie ścian zewnętrznych
 • docieplenie dachu lub stropu nad nieużytkowym poddaszu
 • docieplenie podłogi na gruncie lub stropu nad nieogrzewaną piwnicą
 • wymiana okien
 • wymiana drzwi zewnętrznych oraz bram garażowych
 • wymiana kotła na ekologiczne źródło ciepła
 • modernizacja lub montaż instalacji centralnego ogrzewania

Więcej na temat Audytu Energetycznego Budynku przeczytasz tutaj

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu zbadanie zużycia energii przez firmę i wytypowanie obszarów, gdzie z ekonomicznego punktu widzenia istnieje możliwość jej obniżenia. W Polsce istnieje obowiązek wykonania takiego audytu przez duże firmy raz na cztery lata. Aby uniknąć takiego obowiązku należy wprowadzić w firmie system zarządzania energią ISO 50001.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa może mieć dużą wartość dla firm, szczególnie produkcyjnych, które chciałyby znaleźć oszczędności kosztów energii elektrycznej, cieplnej lub paliw. Biorąc pod uwagę rosnące ceny energii, pojawiają się nowe obszary, w których inwestycja w efektywność energetyczną szybko się zwróci.

Ceny audytów energetycznych przedsiębiorstw rozpoczynają się od kilku tysięcy dla firm biurowych, a kończą na kilkuset tysiącach dla firm o charakterze produkcyjnym, posiadającym wiele oddziałów. Cena jest zależna głównie od ilości oddziałów firm, typu działalności oraz oczekiwań inwestora. Jeżeli inwestor oczekuje jedynie na spełnienie ustawowego obowiązku – cena będzie niższa niż w przypadku dogłębnej analizy mającej na celu zidentyfikowanie obszarów do poprawy efektywności energetycznej.

Aby znaleźć więcej informacji na temat Audytu Energetycznego Przedsiębiorstwa – kliknij tutaj.

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej wykonuje się dla konkretnej inwestycji, której jednym z efektów będzie podniesienie efektywności energetycznej (inaczej mówiąc – obniżenie zużycia energii). Opracowanie to wykorzystywane jest w celu pozyskania Białych Certyfikatów (więcej) lub dofinansowania z funduszy UE.

W audycie efektywności energetycznej znajdziemy informacje o obecnym stanie urządzenia, instalacji lub budynku, propozycje zmian i jej efekty. Dowiemy się ile energii zostanie zaoszczędzone, jaki będzie koszt inwestycji oraz jaki okres zwrotu poniesionych kosztów.