Czym jest raportowanie do CDP (dawniej carbon disclosure project)?

cdp - EXERGY

Czym jest raportowanie do CDP (dawniej carbon disclosure project)?

admin0
220 views

CZYM JEST RAPORTOWANIE DO CDP (DAWNIEJ CARBON DISCLOSURE PROJECT)?

Obecny brak znormalizowanej sprawozdawczości oznacza, że firmy mogą zgłaszać różne punkty danych w ramach tego samego sektora, informacje ESG są tylko częściowo mierzone i rozliczane, a dane, którymi dzielą się firmy, mogą zmieniać się z roku na rok.

CDP wspiera system raportowania, który umożliwia przejrzystość i analizę predykcyjną oraz zarządzanie ryzykiem. Te procesy raportowania pomagają również w tworzeniu nowych punktów odniesienia i standardów zrównoważonego rozwoju, których organizacje potrzebują, aby wyrównać dane, poprawić reputację marki, zwiększyć wydajność operacyjną i obniżyć koszty operacyjne. Ostatecznie ten ujednolicony system raportowania i kompleksowe dane dostarczają informacji potrzebnych do usprawnienia raportowania i wspierania zrównoważonej gospodarki.

Co to jest CDP?

Coraz częściej podczas rozmów z klientami na temat śladu węglowego pada pytanie o CDP. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania czym jest CDP, komu może zależeć aby znaleźć się na w ich raporcie, co jest oceniane oraz jakie to może przynieść potencjalne korzyści.

CDP - EXERGY

CDP jest organizacją non profit. Prowadzi światowy system zbierania i ujawniania danych o wpływie na środowisko przez inwestorów, przedsiębiorstwa oraz miasta i regiony. Od 2002 roku dzięki CDP ponad 9000 firm ujawniło swój wpływ na środowisko. CDP uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych organizacji rankingowych zajmującą się tym tematem.

Raporty CDP oceniają przejrzystość ujawnianych danych o wpływie na klimat oraz wysiłki prowadzone w celu złagodzenia i zmniejszenia tych negatywnych skutków.

Raportowanie

Informacje zbierane są raz w roku w okresie pomiędzy kwietniem a lipcem za pomocą kwestionariuszy ankietowych rozsyłanych do większych firm. Istnieje również możliwość samodzielnego zgłoszenia się do programu.

Firmy mogą ujawniać dane w trzech obszarach: wpływ na klimat, bezpieczeństwa wodnego oraz lasów.

Kwestionariusz ankiety CDP

Raportowanie do CDP odbywa się za pomocą ankiety. Kwestionariusz może zostać wypełniona w sposób uproszczony lub rozszerzony. Za wypełnienie ankiety w wersji uproszczonej nie otrzyma się punktów do listy rankingowej.

Co roku ankieta jest uaktualniana, natomiast CDP publikuje listę zmian względem ostatniej wersji.

Kwestionariusz ankiety dotyczącej wpływu na klimat składa się z 13 rozdziałów i zawiera m. in. pytania o zarządzanie, strategie biznesowe, wybrane cele oraz osiągnięcia, dane o emisjach czy też o metodologię w zakresie emisji.

Ankieta CDP jest w pełni zgodna z rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclocures), które zostały opracowane przez FSB i są najszerzej akceptowanymi i popieranymi przez instytucje finansowe wytycznymi w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu.

Punktacja – scoring CDP

System punktacji, który obowiązuje od 2016 roku oparty jest na działaniach podjętych przez firmę w celu ograniczenia negatywnego wpływu na zmianę klimatu i został oparty na punkcji literowej od A do F. Gdzie ocena A, oznacza najwyższy możliwy do uzyskania wynik, a ocena F oznacza brak ujawnionych informacji.

Poziomy punkacji CDP
Punktacja raportów CDP, źródło: cdp.net

Pod tym linkiem do listy europejskich firm które uzyskały ocenę A za 2020 rok, niestety jeszcze nie ma na tej liście firm z Polski.

Jak wygląda raport CDP publiczny?

Jak wygląda publiczny raport CDP?

cdp scories - EXERGY

Raport publiczny CDP zawiera informacje o uzyskanym punktowym wyniku oraz o średniej w danej branży i regionie.

Zawarta jest również informacja o uzyskanych wynikach w ramach każdej kategorii która jest wyszczególniona w ankiecie. Pod tym linkiem znajduje się przykładowy raport CDP przygotowany dla HSBC za 2020 rok.

Jakie są zalety publikacji raportu CDP?

W mojej opinii, najważniejszą zaletą ujawnienia swoich informacji w ramach CDP jest wiarygodność. Informacje które ujawnimy w ramach CDP będą uznawane przez inne organizacje, w tym finansowe, które nie będą podważać ich wiarygodności. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć posądzenia o greenwashing, czyli potocznie mówiąc o „ekościemę”, a na pewno będzie to dobre narzędzie do obrony przez takimi opiniami.

Kolejnym atutem ujawnienia danych klimatycznych w ramach tej organizacji jest możliwość dotarcia do nowych inwestorów, którzy są zgromadzeni wokół CDP.

Pozostałe zalety to możliwość wykorzystania tej informacji w ramach działań marketingowych oraz PRowych oraz lepsze poznanie wpływu naszej firmy na klimat.

cdp - EXERGY

Czym jest raportowanie do CDP (dawniej Carbon Disclosure Project)?

235 views

CZYM JEST RAPORTOWANIE DO CDP (DAWNIEJ CARBON DISCLOSURE PROJECT)?

Obecny brak znormalizowanej sprawozdawczości oznacza, że firmy mogą zgłaszać różne punkty danych w ramach tego samego sektora, informacje ESG są tylko częściowo mierzone i rozliczane, a dane, którymi dzielą się firmy, mogą zmieniać się z roku na rok.

CDP wspiera system raportowania, który umożliwia przejrzystość i analizę predykcyjną oraz zarządzanie ryzykiem. Te procesy raportowania pomagają również w tworzeniu nowych punktów odniesienia i standardów zrównoważonego rozwoju, których organizacje potrzebują, aby wyrównać dane, poprawić reputację marki, zwiększyć wydajność operacyjną i obniżyć koszty operacyjne. Ostatecznie ten ujednolicony system raportowania i kompleksowe dane dostarczają informacji potrzebnych do usprawnienia raportowania i wspierania zrównoważonej gospodarki.

Co to jest CDP?

CDP - EXERGY

Coraz częściej podczas rozmów z klientami na temat śladu węglowego pada pytanie o CDP. W tym artykule postaram się odpowiedzieć na pytania czym jest CDP, komu może zależeć aby znaleźć się na w ich raporcie, co jest oceniane oraz jakie to może przynieść potencjalne korzyści.

CDP jest organizacją non profit. Prowadzi światowy system zbierania i ujawniania danych o wpływie na środowisko przez inwestorów, przedsiębiorstwa oraz miasta i regiony. Od 2002 roku dzięki CDP ponad 9000 firm ujawniło swój wpływ na środowisko. CDP uznawana jest za jedną z najbardziej wiarygodnych organizacji rankingowych zajmującą się tym tematem.

Raporty CDP oceniają przejrzystość ujawnianych danych o wpływie na klimat oraz wysiłki prowadzone w celu złagodzenia i zmniejszenia tych negatywnych skutków.

Raportowanie

Informacje zbierane są raz w roku w okresie pomiędzy kwietniem a lipcem za pomocą kwestionariuszy ankietowych rozsyłanych do większych firm. Istnieje również możliwość samodzielnego zgłoszenia się do programu.

Firmy mogą ujawniać dane w trzech obszarach: wpływ na klimat, bezpieczeństwa wodnego oraz lasów.

Kwestionariusz ankiety CDP

Raportowanie do CDP odbywa się za pomocą ankiety. Kwestionariusz może zostać wypełniona w sposób uproszczony lub rozszerzony. Za wypełnienie ankiety w wersji uproszczonej nie otrzyma się punktów do listy rankingowej.

Co roku ankieta jest uaktualniana, natomiast CDP publikuje listę zmian względem ostatniej wersji.

Kwestionariusz ankiety dotyczącej wpływu na klimat składa się z 13 rozdziałów i zawiera m. in. pytania o zarządzanie, strategie biznesowe, wybrane cele oraz osiągnięcia, dane o emisjach czy też o metodologię w zakresie emisji.

Ankieta CDP jest w pełni zgodna z rekomendacjami TCFD (Task Force on Climate-Related Financial Disclocures), które zostały opracowane przez FSB i są najszerzej akceptowanymi i popieranymi przez instytucje finansowe wytycznymi w zakresie raportowania zagadnień związanych ze zmianą klimatu.

Punktacja – scoring CDP

System punktacji, który obowiązuje od 2016 roku oparty jest na działaniach podjętych przez firmę w celu ograniczenia negatywnego wpływu na zmianę klimatu i został oparty na punkcji literowej od A do F. Gdzie ocena A, oznacza najwyższy możliwy do uzyskania wynik, a ocena F oznacza brak ujawnionych informacji.

scoring - EXERGY

 

Punktacja raportów CDP, źródło: cdp.net

Pod tym linkiem do listy europejskich firm które uzyskały ocenę A za 2020 rok, niestety jeszcze nie ma na tej liście firm z Polski.

Jak wygląda raport CDP publiczny?

Jak wygląda publiczny raport CDP?

cdp scories - EXERGY

Raport publiczny lub prywany CDP zawiera informacje o uzyskanym wyniku oraz o średniej w danej branży i regionie.

Zawarta jest również informacja o uzyskanych wynikach w ramach każdej kategorii która jest wyszczególniona w ankiecie. Pod tym linkiem znajduje się przykładowy raport CDP przygotowany dla HSBC za 2020 rok.

Jakie są zalety publikacji raportu CDP?

W mojej opinii, najważniejszą zaletą ujawnienia swoich informacji w ramach CDP jest wiarygodność. Informacje które ujawnimy w ramach CDP będą uznawane przez inne organizacje, w tym finansowe, które nie będą podważać ich wiarygodności. Dzięki temu będziemy mogli uniknąć posądzenia o greenwashing, czyli potocznie mówiąc o „ekościemę”, a na pewno będzie to dobre narzędzie do obrony przez takimi opiniami.

Kolejnym atutem ujawnienia danych klimatycznych w ramach tej organizacji jest możliwość dotarcia do nowych inwestorów, którzy są zgromadzeni wokół CDP.

Pozostałe zalety to możliwość wykorzystania tej informacji w ramach działań marketingowych oraz PRowych oraz lepsze poznanie wpływu naszej firmy na klimat.

 

Przygotowanie ankiety do CDP

consultant services - EXERGY

Konsultacje

Chcesz uzyskać możliwe wysoką ocenę w rankingu CDP?
Możemy Ci w tym pomóc

Zobacz także

productivity - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy
i produktu

Kompleksowa usługa
obliczenia śladu węglowego
organizacji
lub
produktu

pencil and ruler - EXERGY

Narzędzie do obliczania śladu węglowego firmy

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protocol

online learning - EXERGY

Szkolenia
i
kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

pl_PLPolish