W jakim celu wykonywana jest kontrola?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków właściciele lub zarządcy mają obowiązek okresowej kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji.

Co podlega kontroli?

Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych.

Jak często należy wykonywać kontrolę?

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

Kto może wykonać kontrolę?

Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która jest wpisana do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w centralnym rejestrze na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Napisz:

biuro@exergy.pl

lub zadzwoń

+48 511 028 243

Zobacz także:

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Audyt efektywności energetycznej

Audyt energetyczny budynku

Charakterystyka energetyczna budynku

Dotacje Czyste Powietrze

Białe Certyfikaty