Kontrola systemu ogrzewania i klimatyzacji

Obliguje Cię ustawa do przeprowadzenia kontroli?

Termin Cię goni?

Zależy Ci na poprawie efektywności energetycznej?

Potrzebujesz konkurencyjnej oferty?

Wykonaj ustawowy obowiązek w korzystnej cenie

Kontrola systemu ogrzewania

W jakim celu wykonywana jest kontrola?

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków właściciele lub zarządcy mają obowiązek okresowej kontroli systemu ogrzewania i klimatyzacji.

Co podlega kontroli?

Kontrola polega na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów oraz dostosowania ich mocy do potrzeb użytkowych.

Jak często należy wykonywać kontrolę?

a) co najmniej raz na 5 lat – dla kotłów o nominalnej mocy cieplnej od 20 kW do 100 kW,

b) co najmniej raz na 2 lata – dla kotłów opalanych paliwem ciekłym lub stałym o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW,

c) co najmniej raz na 4 lata – dla kotłów opalanych gazem o nominalnej mocy cieplnej ponad 100 kW;

Kto może wykonać kontrolę?

Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku może dokonywać osoba, która jest wpisana do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji w centralnym rejestrze na stronie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Umawiam Konsultację