Audyt Efektywności Energetycznej / Białe Certyfikaty

Popraw efektywność energetyczną firmy

Audyt efektywności energetycznej wykonamy w przystępnym terminie

Pomożemy Ci skutecznie uzyskać Biały Certyfikat URE

Zapewnimy Ci konkurencyjną ofertę

https://i0.wp.com/exergy.pl/wp-content/uploads/2021/04/Audyt-energetyczny-wniosek-o-dotacje-3-1.jpg?w=960

Pomożemy Ci uzyskać biały certyfikat po wykonaniu audytu efektywności energetycznej! 

Czym jest audyt efektywności energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej to opracowanie, które opisuje aktualny stan techniczny danego urządzenia oraz przedstawia możliwe warianty działań usprawniających je pod kątem zużycia energii. 

Zlecając wykonanie audytu efektywności energetycznej dowiesz się:

  • jakie jest aktualne zużycie energii cieplnej i elektrycznej przez badane urządzenie

  • jaki jest aktualny stan techniczny urządzenia

  • jaki jest potencjał redukcji zużycia energii cieplnej i elektrycznej poprzez usprawnienie urządzenia lub jego wymianę

  • jaki jest szacowany koszt inwestycji mającej na celu zmniejszenie zużycia energii

  • ile potencjalnie można uzyskać środków z Białych Certyfikatów (czytaj więcej)

Kto potrzebuje audytu efektywności energetycznej?

Opracowanie to jest wymagane w celu uzyskania Białych Certyfikatów - bonusu w postaci papierów wartościowych, które można spieniężyć na TGE.

 

Co jeszcze warto wiedzieć o audycie efektywności energetycznej?

Po przeprowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa zalecane jest wykonanie audytu efektywności energetycznej. Nie jest to obowiązkowe, ale może przynieść szereg korzyści.

Dzięki wykazaniu oszczędności w tym opracowaniu wynoszących min. 10 toe, można ubiegać się o tzw. Białe Certyfikaty, które mogą być pokaźnym zastrzykiem gotówki dla firmy.

 

Ile kosztuje audyt efektywności energetycznej?

W zależności od wielkości i skali skomplikowania zagadnienia koszt takiego opracowania audytu efektywności energetycznej wynosi od kilkuset złotych dla małych i prostych inwestycji do kilkunastu tysięcy złotych dla bardziej skomplikowanych zadań.

Audyty efektywności energetycznej - o czym pamiętać?

Audyt efektywności energetycznej to eksperckie badanie mające na celu określenie poziomu zużycia energii oraz wskazanie obszarów wymagających poprawy. Podczas audytu otrzymamy szczegółowe zalecenia, jak zaoszczędzić pieniądze i sprawić, by firma była bardziej przyjazna środowisku. Audytorzy sprawdzają wszystkie obszary związane z zużyciem energii: zużycie prądu, systemy grzewcze, oświetlenie, wentylację itp.

Audyt efektywności energetycznej może być wykorzystany do uzyskania finansowania przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, na przykład w postaci świadectw efektywności energetycznej. W audycie efektywności energetycznej analiza efektywności zrealizowanych lub planowanych do przeprowadzenia modernizacji zakończy się wnioskiem w postaci raportu, co do możliwości uzyskania oszczędności. Roczna oszczędność energii końcowej [kWh/rok] w wyniku realizacji projektu jest określana po obliczeniu wszystkich innych czynników, które mogą obniżyć lub podwyższyć tę wartość.

Audyt efektywności energetycznej jest integralną częścią procesu optymalizacji kosztów związanych z energią elektryczną w firmie. Pozwala ocenić bezpieczeństwo zasilania i zmniejszyć ryzyko ewentualnych uszkodzeń obiektów. Audyty wskazują również na różne źródła zagrożeń i awarii podczas badania, których można uniknąć.

Audyt efektywności energetycznej jest formą oceny, która analizuje zużycie energii w firmie. Zespół audytorów przyjeżdża na miejsce, przeprowadza pomiary i analizy, wyciąga wnioski dotyczące potencjału oszczędności energii i opracowuje propozycję, jak oszczędzać energię w różnych obszarach.

Jak pozyskać białe certyfikaty?

Audyty efektywności energetycznej to świetny sposób, aby pomóc firmom zaoszczędzić pieniądze na kosztach energii elektrycznej i zmniejszyć wpływ na środowisko. Audyt oceni obecny stan obiektów i wskaże konkretne obszary, w których można dokonać ulepszeń. Ta kompleksowa ocena może również pokazać sposoby na zmniejszenie zużycia energii, nawet jeśli dokonano już znacznych inwestycji w zielone technologie.

Audyty efektywności energetycznej umożliwiają identyfikację strat energii i nieefektywnego wykorzystania energii w miejscu pracy, co prowadzi do lepszego planowania i zarządzania zasobami energetycznymi. Umożliwiają również usprawnienie procesów wewnętrznych w celu obniżenia kosztów związanych z wytwarzaniem, przechowywaniem i dystrybucją energii.

Audyt efektywności energetycznej jest najlepszym sposobem na wdrożenie opłacalnych i efektywnych praktyk zarządzania energią w organizacji.

Audyt efektywności energetycznej a audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Oba audyty są warunkiem wstępnym działań poprawiających efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. Różnica polega na tym, że audyt energetyczny jest obowiązkowy, natomiast audyt efektywności energetycznej jest elementem funkcjonowania systemu wspierania przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Przeprowadzenie audytu jest obowiązkowe tylko dla największych podmiotów (audyty energetyczne), jednak w przypadku starania się od uzyskanie białego certyfikatu każda firma musi przeprowadzić audyt efektywności energetycznej w myśl Ustawy o efektywności energetycznej z 20 maja 2018 r

Jesteś zainteresowany ofertą?