Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Najogólniej mówiąc jest to opracowanie mówiące o ilości zużywanej energii cieplnej, elektrycznej i paliw przez badane przedsiębiorstwo. W audycie znajdują się również zalecenia mające na celu zmniejszenie zużycia energii, co przekłada się na oszczędności finansowe oraz ochronę środowiska.

Kto ma obowiązek wykonać audyt?

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia audytu są tzw. ”duże przedsiębiorstwa”, czyli takie które:

  • zatrudniają średniorocznie 250 lub więcej pracowników,

lub

  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wynoszący więcej niż 50 mln euro,
  • suma aktywów finansowych danego przedsiębiorstwa wyniosła więcej niż 43 mln euro dla roku obrotowego.

Kiedy należy przeprowadzić audyt?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co 4 lata. Jeżeli Wasza firma została zakwalifikowana do grona tzw. dużych przedsiębiorstw, pierwszy audyt należy wykonać niezwłocznie.

Ile kosztuje audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

To pytanie tak szerokie, że nie ma ogólnej odpowiedzi na nie. Na cenę składa się wiele czynników m. in. charakter przedsiębiorstwa (usługi, produkcja, handel, mieszane), ilość lokalizacji, ilość użytkowanych środków szeroko pojętego transportu.

Zapytaj o ofertę

Jeżeli w Twojej firmie należy wykonać audyt energetyczny wyślij zapytanie na biuro@exergy.pl

lub zadzwoń:

+48 511 028 243

Zobacz także:

Audyt energetyczny budynku

Audyt efektywności energetycznej

Charakterystyka energetyczna budynku

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

Dotacje Czyste Powietrze

Biały certyfikat