Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Skutecznie przeprowadzimy audyt energetyczny Twojego przedsiębiorstwa

Terminowo wykonamy audyt energetyczny

Dzięki audytowi poprawisz efektywność energetyczną firmy

Możesz liczyć na partnerską współpracę i konkurencyjną ofertę

Kontrola systemu ogrzewania

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to ustawowy obowiązek. Pomożemy Ci go spełnić!

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Najogólniej mówiąc jest to opracowanie mówiące o ilości zużywanej energii cieplnej, elektrycznej i paliw przez badane przedsiębiorstwo. W audycie znajdują się również zalecenia mające na celu zmniejszenie zużycia energii, co ma na celu oszczędności finansowe firmy oraz ochronę środowiska.

valve - EXERGY

Kto ma obowiązek wykonać audyt?

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia audytu są tzw. ”duże przedsiębiorstwa”, czyli takie które:

  • zatrudniają średniorocznie 250 lub więcej pracowników,

lub

  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wynoszący więcej niż 50 mln euro,
  • suma aktywów finansowych danego przedsiębiorstwa wyniosła więcej niż 43 mln euro dla roku obrotowego.

Do wykonania audytu energetycznego w Polsce zakwalifikowanych jest ponad 3000 przedsiębiorstw, lecz żaden urząd nie wydaje powiadomienia o tym fakcie.

Kiedy należy przeprowadzić audyt?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co 4 lata. Jeżeli Wasza firma została zakwalifikowana do grona tzw. dużych przedsiębiorstw, pierwszy audyt należy wykonać niezwłocznie.

Obowiązek ten istnieje od 2017 roku. W 2021 roku większość dużych przedsiębiorstw będzie miała wykonany drugi audyt energetyczny.

Ile kosztuje audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

To pytanie tak szerokie, że nie ma ogólnej odpowiedzi na nie. Na cenę składa się wiele czynników m. in. charakter przedsiębiorstwa (usługi, produkcja, handel, mieszane), ilość lokalizacji, ilość użytkowanych środków szeroko pojętego transportu.

 

Zapytaj o ofertę!