Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Skutecznie przeprowadzimy audyt energetyczny Twojego przedsiębiorstwa

Terminowo wykonamy audyt energetyczny

Dzięki audytowi poprawisz efektywność energetyczną firmy

Możesz liczyć na partnerską współpracę i konkurencyjną ofertę

Kontrola systemu ogrzewania

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to ustawowy obowiązek. Pomożemy Ci go spełnić!

Czym jest audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

Najogólniej mówiąc jest to opracowanie mówiące o ilości zużywanej energii cieplnej, elektrycznej i paliw przez badane przedsiębiorstwo. W audycie znajdują się również zalecenia mające na celu zmniejszenie zużycia energii, co ma na celu oszczędności finansowe firmy oraz ochronę środowiska.

valve - EXERGY

Kto ma obowiązek wykonać audyt?

Podmiotem zobowiązanym do przeprowadzenia audytu są tzw. ”duże przedsiębiorstwa”, czyli takie które:

  • zatrudniają średniorocznie 250 lub więcej pracowników,

lub

  • osiągnęły roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych wynoszący więcej niż 50 mln euro,
  • suma aktywów finansowych danego przedsiębiorstwa wyniosła więcej niż 43 mln euro dla roku obrotowego.

Do wykonania audytu energetycznego w Polsce zakwalifikowanych jest ponad 3000 przedsiębiorstw, lecz żaden urząd nie wydaje powiadomienia o tym fakcie.

Kiedy należy przeprowadzić audyt?

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co 4 lata. Jeżeli Wasza firma została zakwalifikowana do grona tzw. dużych przedsiębiorstw, pierwszy audyt należy wykonać niezwłocznie.

Obowiązek ten istnieje od 2017 roku. W 2021 roku większość dużych przedsiębiorstw będzie miała wykonany drugi audyt energetyczny.

Ile kosztuje audyt energetyczny przedsiębiorstwa?

To pytanie tak szerokie, że nie ma ogólnej odpowiedzi na nie. Na cenę składa się wiele czynników m. in. charakter przedsiębiorstwa (usługi, produkcja, handel, mieszane), ilość lokalizacji, ilość użytkowanych środków szeroko pojętego transportu.

 

Audyt energetyczny przedsiębiorstw

Efektywność energetyczna jest jednym z kluczowych elementów zrównoważonego rozwoju. Audyt energetyczny jest narzędziem, które pomaga zidentyfikować obszary, w których można zoptymalizować wykorzystanie energii w organizacji. Spowoduje to obniżenie kosztów, a także przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń. Audyt energetyczny ma na celu:

  • przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej;
  • dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.

Wyniki audytu energetycznego służą do stworzenia planu działań naprawczych, który powinien zostać wdrożony przez wszystkich pracowników przedsiębiorstwa.

Audyty energetyczne są ważne dla firm ze wszystkich branż, niezależnie od ich wielkości i zakresu działania. Audyt energetyczny to analiza profilu zużycia energii w budynkach, procesach i transporcie. Dotyczy to audytów energetycznych dla firm działających w różnych sektorach: przedsiębiorstw przemysłowych, usługowych, sieci handlowych, placówek służby zdrowia, a także prywatnych gospodarstw domowych.

Audyty energetyczne są również ważnym elementem polityki odpowiedzialności biznesu firmy. W ramach audytu można zaproponować firmie przejście na odnawialne źródła energii, co przyczynia się nie tylko do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska, ale również przyniesie oszczędności finansowe i podniesie atrakcyjność firmy w oczach zarówno klientów, jak i potencjalnych inwestorów.

Przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa

Audyty energetyczne są użytecznym narzędziem dla każdej firmy, która chce zmniejszyć swoje koszty energii i emisję. Audyt energetyczny może być użyty do określenia, jak dużo energii elektrycznej, gazu, oleju lub innych paliw używa budynek, ale też to, jak efektywnie są one używane. Ta informacja jest przydatna do określenia, ile będzie kosztować eksploatacja budynku oraz ile pieniędzy można zaoszczędzić poprzez wprowadzenie ulepszeń, takich jak dodanie izolacji i zainstalowanie nowych systemów grzewczych.

Audyty energetyczne obejmują szczegółową analizę obecnego zużycia energii, jak również ocenę najbardziej opłacalnych sposobów oszczędzania przyszłych kosztów. Wyniki audytu energetycznego mogą pomóc w identyfikacji możliwości redukcji całkowitego zużycia energii.

Głównym celem audytu energetycznego jest określenie, czy w przedsiębiorstwie istnieją możliwości oszczędności energii. Jeśli tak, to należy uwzględnić te starania przy planowaniu inwestycji w nowe budynki lub urządzenia do procesów produkcyjnych.

Aby to zobrazować, posłużmy się przykładem: podczas audytu okazuje się, że w naszym zakładzie nie ma nowoczesnych kotłów o wysokiej sprawności, dlatego należy wymienić je na bardziej wydajne, które pozwolą nam znacznie zmniejszyć zużycie paliwa i koszty energii elektrycznej.

Audyt energetyczny pozwala dowiedzieć się również, ile pieniędzy wydajemy na zużycie energii, ocenić, czy w firmie istnieją możliwości oszczędności, na przykład jeśli okaże się, że nie ma potrzeby stosowania dodatkowego oświetlenia w nocy lub w weekendy (a może nawet przez większą część dnia), to sensowne jest wyłączenie tych świateł, gdy nie są używane.

Audyt efektywności energetycznej – dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii elektrycznej

Oprócz pomocy firmom w zmniejszeniu ich rachunków za media i wpływu na środowisko, zapewnienie dostępu do niedrogiej energii odnawialnej jest kolejną korzyścią z przeprowadzenia audytu. Wzrost energii słonecznej i wiatrowej umożliwił właścicielom domów i firm na skorzystanie z tych technologii. Poprzez wykonanie audytu energetycznego jest możliwe dla organizacji, aby uzyskać dostęp do bardziej przystępnych źródeł odnawialnych, takich jak wiatr lub energia słoneczna w konkurencyjnych cenach.

Certyfikowany audytor przeprowadzi pełną analizę wzorców zużycia energii w obiekcie, włączając w to zarówno czynniki zużycia, jak i poziomy wykorzystania. Po zebraniu tych informacji, może rozpocząć opracowywanie zaleceń opartych na unikalnej sytuacji. Jedną z opcji, którą może zalecić, jest instalacja nowego sprzętu, który zmniejszy zależność od tradycyjnych form wytwarzania energii, takich jak węgiel czy gaz ziemny, przy jednoczesnym wykorzystaniu czystej energii.

Wyniki badania są wykorzystywane do oceny efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki, co doprowadzi do podjęcia ukierunkowanych działań mających na celu jej poprawę. Ponadto badania takie pozwalają na porównanie efektywności energetycznej naszego kraju z innymi krajami i wyznaczenie punktu odniesienia dla przyszłych działań zmierzających do jej poprawy.

Podsumowując, dobrze przeprowadzony audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest nie tylko obowiązkiem, ale może przynieść wiele korzyści, zarówno finansowych, jak i środowiskowych. Fakt, że firma wykonuje audyty energetyczne jest często pozytywnie odbierany przez klientów, inwestorów i innych interesariuszy, co przyczynia się do poprawy jej wizerunku w społeczeństwie.

Zapytaj o ofertę!