Kategoria 3
Zakresu 3 śladu węglowego organizacji:
Emisje związane z energią i paliwami nieujęte w zakresie 1 i 2

carbon - EXERGY
air pollution - EXERGY

Co zawiera Kategoria 3?

W Kategorii 3 możemy znaleźć wszystkie emisje związane z produkcją paliw i energii zakupionych i wykorzystanych przez firmę, które nie zostały uwzględnione w Zakresie 1 lub Zakresie 2. 

Dla przypomnienia: 

Zakres 1 obejmuje emisje z paliw pochodzących ze źródeł będących własnością organizacji lub przez nią kontrolowanych, czyli z samochodów służbowych, kotłów węglowych itp. 

Zakres 2 obejmuje emisje z paliw wykorzystywanych do wytwarzania energii elektrycznej, pary wodnej, ogrzewania czy chłodu, za które płaci firma. 

A więc Kategoria 3 Zakresu 3 obejmuje emisję z takich działań jak: 

 • emisje z zakupionego paliwa, czyli wszystkie emisje wynikające od momentu wydobycia, produkcji i transportu paliwa aż do dystrybutora na stacji paliw kupowanego przez organizację, na przykład wydobycie węgla i ropy naftowej, rafinacja, dystrybucja gazu ziemnego, 
 • emisja z zakupionej energii elektrycznej, czyli emisja wynikająca z wydobycia, produkcji i transportu paliwa kupionego przez firmę w celu wytwarzania energii elektrycznej, pary wodnej, ogrzewania czy chłodu,
 • straty podczas dystrybucji powstające w wyniku wytwarzania energii elektrycznej, pary wodnej, ogrzewania czy chłodu,

Dla jakich firma Kategoria 3 jest istotna?

Ta kategoria jest istotna przede wszystkim dla przedsiębiorstw energochłonnych, w których Zakres 1 i 2 będzie miał istotny wpływ na całkowity ślad węglowy firmy.

Metody obliczeniowe

Dla Kategorii 3 Zakresu 3 emisje można wyliczyć z poniższych metod:

 • Metoda danych dostawcy (ang. Supplier-specific method)

Metoda polega na zebraniu od dostawców danych dotyczących emisji paliwa lub energii zużywanych przez raportujące przedsiębiorstwo.

 

 • Metoda danych uśrednionych (ang. Average-data method)

Metoda polega na szacowaniu emisji za pomocą wtórnych wskaźników emisji na jednostkę zużycia np. kg CO2/kWh

maths 1 - EXERGY

Gdzie znajdę informacje potrzebne do tej kategorii?

Informacje potrzebne do obliczenia emisji w Kategorii 3 dostarczane są od dostawcy lub pobierane są z odpowiednich baz danych. W tej kategorii potrzebne informacje obejmują dwa typy danych wymienione poniżej.

Podstawowe, specyficzne dla dostawcy dane, czyli: 

 • dane specyficzne dla firmy dotyczące emisji na wyższym szczeblu, na przykład dotyczące wydobycia węgla lub przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego,
 • specyficzny dla sieci wskaźnik strat przesyłu i dystrybucji,
 • specyficzne dla firmy dane dotyczące zakupu energii i wskaźnik emisji specyficzny dla generatora przy zakupie energii. 

Wtórne, szacunkowe dane, czyli: 

 • średnie krajowe dane dotyczące emisji na wyższym szczeblu, na przykład z baz danych inwentaryzacji cyklu życia, 
 • średni krajowy wskaźnik strat w przesyle i dystrybucji,
 • średnie krajowe dane dotyczące zakupu energii.

Jakie są największe wyzwania związane z Kategorią 3?

Wyzwaniem w tej kategorii jest znalezienie odpowiednich danych. Straty dystrybucyjne nie są łatwe do obliczenia i w zależności od rodzaju paliwa i systemu dostaw będą się od siebie różnić.

Jak redukować ślad węglowy w Kategorii 3 Zakresu 3?

cloud 1 - EXERGY
 • Zmniejsz zużycie energii 
 • Zmień źródło energii (na przykład przejście na źródła energii o niższej emisji) 
 • Zainwestuj we własne źródła wytwórcze, szczególnie te oparte o OZE (odnawialne źródła energii)

Poznaj nasze usługi:

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Aplikacja do obliczania śladu węglowego firmy
w Zakresach 1,2 i 3

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

online learning - EXERGY

Szkolenia

i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji


Porozmawiajmy o transformacji klimatycznej w Twojej firmie!

Twoi klienci pytają o ślad węglowy?

Zostaw kontakt do siebie za pomocą formularza obok, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.