Kategoria 2
Zakresu 3 śladu węglowego organizacji:
Środki trwałe

21 - EXERGY
robotic - EXERGY

Co zawiera Kategoria 2?

Kategoria 2 obejmuje emisje, które powstały z etapu wytworzenia dóbr kapitałowych zakupionych lub nabytych przez przedsiębiorstwo. Są to m.in. budynki, sprzęty, maszyneria, pojazdy oraz ich modernizacje.  

Dobra kapitałowe wykorzystywane są przez firmę do wytworzenia produktu, świadczenia usług bądź sprzedaży, przechowywania i dostarczenia towarów. Na ogół mają one długi okres użytkowania. 

W tej kategorii brane pod uwagę są tylko i wyłączenie emisje, które powstały w procesie produkcji towarów. Jeśli emisje powstały podczas użytkowania towaru (sprzętu, maszyn lub pojazdów) to należy je uwzględnić w Zakresie 1 (np. zużycie paliwa) lub w Zakresie 2 (np. zużycie energii elektrycznej). 

Dla jakich firm jest Kategoria 2 istotna?

Często dobra kapitałowe nie stanowią regularnie dużego procentu emisji. Jednak w przypadku gdy budowana jest nowa fabryka lub realizowana jest znacząca modernizacja, należy przyjrzeć się jak wydajny jest zakupiony sprzęt, a także temu z czego został wyprodukowany.

Metody obliczeniowe

Metody obliczeniowe dla Kategorii 2 są takie same jak dla Kategorii 1 (Zakupione surowce i usługi), a więc wyróżniamy następujące sposoby:

calculator 1 - EXERGY
 • Metoda danych dostawcy (ang. Supplier-specific method)

W tej metodzie brane pod uwagę są dane z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych od dostawców produktów i usług, których zakres jest zbierany “od kołyski do bramy” (from cradle-to-gate), czyli od momentu wydobycia surowców aż do dostarczenia gotowego produktu dla klienta.

 • Metoda hybrydowa (ang. Hybrid method)

Metoda wykorzystuje dane dotyczące dostawcy w Zakresie 1 i 2 oraz odpadów i wskaźniki wykorzystanych materiałów, które pozyskane są z reguły z komercyjnych baz danych LCA. Metoda skierowana przede wszystkim do bardziej zaawansowanych specjalistów ESG.

 • Metoda danych uśrednionych (ang. Average-data method)

 W metodzie szacowane są emisje dla towarów i usług poprzez gromadzenie danych dotyczących zakupionych towarów i usług, a następnie przemnożenie ich przez odpowiednie wskaźniki emisji dobrany z ogólnostępnych lub komercyjnych baz danych LCA.

 • Metoda oparta na wydatkach (ang. Spend-based method)

Metoda szacuje emisje dla towarów i usług poprzez gromadzenie danych na temat wartości ekonomicznej zakupionych towarów lub usług, a następnie dane wartości przemnażane są przez odpowiednie wskaźniki emisji.

Gdzie znajdę informacje potrzebne dla tej kategorii?

Pierwsza kwestia to pozyskanie danych o tym co jest kupowane przez raportującą firmę. Następnie dobieramy wskaźnik emisyjności. Informacje potrzebne do obliczenia emisji w Kategorii 2 dostarczane są od dostawcy lub pobierane są z odpowiednich baz danych LCA. W tej kategorii potrzebne informacje obejmują dwa typy danych wymienione poniżej.

Podstawowe, specyficzne dla dostawcy dane, czyli:

 • dane dotyczące śladu węglowego produktu w zakresie “od kołyski do bramy”
 • deklaracje EPD produktów w fazach A1-A3

Wtórne, szacunkowe dane czyli:

 • średnie branżowe wskaźniki emisji na zużyty materiał pobrane z baz danych inwentaryzacji cyklu życia,
 • średnie branżowe wskaźniki emisji na wartość pienieżną towaru lub usługi pobrane z baz danych wskaźników emisji. 

Jakie są największe wyzwania związane z Kategorią 2?

 • Przy ograniczonym dostępie do danych ciężko dokładnie obliczyć jaki jest wkład inwestycyjny w dobra kapitałowe
 • Mimo że zakup dóbr kapitałowych nie zdarza się często, może on znacznie wpłynąć na emisje utrudniając przy tym realizację strategii redukcji śladu węglowego firmy

Jak redukować ślad węglowy w Kategorii 2 Zakresu 3?

carbon footprint - EXERGY
 • Spróbuj uwzględnić emisje w procesie planowania inwestycji
 • Spróbuj przyjąć jako jedno z kryteriów zakupowych poziom śladu węglowego 
 • Możesz przyjąć wewnętrzną cenę emisji CO2, aby pokazać w jaki sposób wybór dóbr inwestycyjnych i dostawców lub łańcuchów dostaw wpływa na emisje

Poznaj nasze usługi:

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Aplikacja do obliczania śladu węglowego firmy w Zakresach 1,2 i 3

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

online learning - EXERGY

Szkolenia

i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji


Porozmawiajmy o transformacji klimatycznej w Twojej firmie!

Twoi klienci pytają o ślad węglowy?

Zostaw kontakt do siebie za pomocą formularza obok, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.