Kategoria 1
Zakresu 3 śladu węglowego organizacji:

Zakupione surowce i usługi
petrochemical - EXERGY
raw materials 1 - EXERGY
cement - EXERGY

Co zawiera Kategoria 1?

Kategoria 1 obejmuje emisje powstające w wyniku produkcji produktów, które przedsiębiorstwo kupiło lub nabyło w roku sprawozdawczym, a nie zostały uwzględnione w innych kategoriach. Do tych produktów zaliczamy dobra (produkty materialne) oraz usługi (produkty niematerialne). 

Jako przykłady produktów i usług w tej kategorii można wymienić:

 • produkty związane z produkcją (w tym materiały, komponenty, części), 
 • produkty niezwiązane z produkcją (w tym artykuły biurowe, środki ochrony osobistej, ), 
 • podwykonawstwo, usługi księgowe, przechowywanie danych w chmurze, IT support, marketing, usługi prawne itd.

Dla jakich firm Kategoria 1 jest istotna?

Kategoria 1 istotna jest dla większości przedsiębiorstw, ale jej udział procentowy w całkowitych emisjach z Zakresu 3 będzie się różnić w zależności od działalności przedsiębiorstwa oraz rodzaju raportowanych emisji. 

Najczęściej ta kategoria ma duże znaczenie w sektorach produkcyjnych i handlowych.

Metody obliczeniowe

Do obliczenia emisji z Kategorii 1 stosowane są poniższe metody. Pierwsze dwie metody – dostosowana do dostawcy i hybrydowa – wymagają zebrania danych od dostawców, z kolei metoda danych uśrednionych i metoda oparta na wydatkach wykorzystuje średnie dane branżowe.

maths - EXERGY
 • Metoda danych dostawcy (ang. Supplier-specific method)

W tej metodzie brane pod uwagę są dane od dostawcy z inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych produktów i usług, których zakres jest zbierany “od kołyski do bramy” (from cradle-to-gate), czyli od momentu wydobycia surowców aż do dostarczenia gotowego produktu dla klienta.

 • Metoda hybrydowa (ang. Hybrid method)

Metoda wykorzystuje dane dotyczące dostawcy w Zakresie 1 i 2 oraz odpadów i wskaźniki wykorzystanych materiałów, które pozyskane są z reguły z komercyjnych baz danych LCA. Metoda skierowana przede wszystkim do bardziej zaawansowanych specjalistów ESG.

 •  
 • Metoda danych uśrednionych (ang. Average-data method)

 W metodzie szacowane są emisje dla towarów i usług poprzez gromadzenie danych dotyczących zakupionych towarów i usług, a następnie przemnożenie ich przez odpowiednie wskaźniki emisji dobrany z ogólnostępnych lub komercyjnych baz danych LCA.

 • Metoda oparta na wydatkach (ang. Spend-based method)

Metoda szacuje emisje dla towarów i usług poprzez gromadzenie danych na temat wartości ekonomicznej zakupionych towarów lub usług, a następnie dane wartości przemnażane są przez odpowiednie wskaźniki emisji.

Gdzie znajdę informacje potrzebne do obliczenia tej kategorii?

Pierwsza kwestia to pozyskanie danych o tym co jest kupowane przez raportującą firmę. Następnie dobieramy wskaźnik emisyjności. Informacje potrzebne do obliczenia emisji w Kategorii 1 dostarczane są od dostawcy lub pobierane są z odpowiednich baz danych LCA. W tej kategorii potrzebne informacje obejmują dwa typy danych wymienione poniżej.

Podstawowe, specyficzne dla dostawcy dane, czyli:

 • dane dotyczące śladu węglowego produktu w zakresie “od kołyski do bramy”
 • deklaracje EPD produktów w fazach A1-A3

Wtórne, szacunkowe dane czyli:

 • średnie branżowe wskaźniki emisji na zużyty materiał pobrane z baz danych inwentaryzacji cyklu życia,
 • średnie branżowe wskaźniki emisji na wartość pienieżną towaru lub usługi pobrane z baz danych wskaźników emisji. 

Jakie są największe wyzwania związane z Kategorią 1?

W zależności od tego jak duże i złożone jest przedsiębiorstwo, zakupione towary i usługi mogą pochodzić od obszernej listy dostawców. Powoduje to, że trudno określić, które informacje są istotne i które należy brać pod uwagę.

Drugą kwestią umiejętność dobrego zebrania danych w ramach własnej organizacji. Istnieje konieczność przeorganizowania systemu gromadzenia informacji w firmie.

Kolejna kwestia to problem z doborem odpowiednich wskaźników emisyjności. Niestety na obecnym etapie rozwoju raportowania śladu węglowego dostępność odpowiednich wskaźników jest jeszcze słaba.

Jak redukować ślad węglowy w Kategorii 1 Zakresu 3?

cloud - EXERGY
 • Zidentyfikuj co powoduje największe źródła emisji – ich określenie może dać największe możliwości obniżek  
 • Zacznij rozmawiać ze swoimi dostawcami na temat możliwości redukcji śladu węglowego w ich produkcji i łańcuchach dostaw.
 • Wdrażaj procesy ekoprojektowania.
 • Przeanalizuj zakupywane produkty. Dla tych, które stanowią większość emisji postaraj się znaleźć odpowiedniki o mniejszym śladzie węglowym.

Poznaj kalkulator Zakresu 3 organizacji

Porozmawiajmy o Zakresie 3 w Twojej firmie!

Twoi klienci pytają o ślad węglowy?

Zostaw kontakt do siebie za pomocą formularza obok, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.

Poznaj nasze usługi:

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Aplikacja do obliczania śladu węglowego firmy w Zakresach 1,2 i 3

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

online learning - EXERGY

Szkolenia

i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji