Kategoria 5
Zakresu 3 śladu węglowego organizacji:
Odpady

waste - EXERGY
water pollution - EXERGY
waste 1 - EXERGY

Co zawiera Kategoria 5 Zakresu 3 śladu węglowego organizacji?

Kategoria 5 obejmuje emisje związane z utylizacją oraz przetwarzaniem odpadów i ścieków wytworzonych w ramach działalności operacyjnej przedsiębiorstwa przez firmy trzecie (zewnętrzne).  

Warto podkreślić, że Zakres 3 obejmuje tylko i wyłącznie przetwarzanie odpadów będących własnością stron trzecich lub przez nie obsługiwane. Przetwarzanie odpadów w ramach działalności operacyjnej firmy raportowane jest w Zakresie 1 (zużycie paliw, emisje procesowe) lub Zakresie (zużycie energii).

Działania związane z przetwarzaniem odpadów w tej kategorii obejmuje:

 • utylizacja odpadów na składowisku,
 • odzysk odpadu na recykling,
 • spalanie odpadów,
 • kompostowanie,
 • metody WTE (waste-to-energy) i EFW (energy-from-waste), czyli metody odzysku energii w postaci energii elektrycznej lub ciepła polegające na generowaniu energii z przetwarzania odpadów lub przetwarzanie odpadów w źródło paliwa,
 • oczyszczanie ścieków.

W zależności od generowanych odpadów, wydzielane są różne gazy cieplarniane:

 • CO2 wydzielany jest podczas degradacji węgla kopalnianego i biogennego, który zawarty jest w odpadach, 
 • CH4 wydzielany jest podczas rozkładu biogennych materiałów znajdujących się na składowiskach lub podczas technologii WTE (przetwarzania odpadów na energie), 
 • HFC wydziela się podczas utylizacji lodówek, zamrażarek bądź części z klimatyzacji.

Dla jakich firm Kategoria 5 jest istotna?

Dla większości przedsiębiorstw ta kategoria stanowi niewielki procent w ogólnym zakresie emisji Zakresu 3.

Metody obliczeniowe Kategorii 5

Do obliczenia emisji z generowanych odpadów wykorzystać można poniższe metody: 

 • Metoda danych dostawcy (ang. Supplier-specific method)

Metoda wymaga zbierania danych dla emisji z Zakresu 1 i Zakresu 2 dla konkretnych odpadów bezpośrednio od przedsiębiorstw zajmujących się przetwarzaniem odpadów. 

calculator 2 - EXERGY

 

 • Metoda odpadu (ang. Waste-type-specific method)

Metoda wykorzystuje wskaźniki emisji dla poszczególnych rodzajów odpadów i metod ich przetwarzania. 

 • Metoda danych uśrednionych (ang. Average-data method) 

Metoda opiera się na szacowaniu emisji w oparciu o całkowitą ilość odpadów, które są kierowane do utylizacji (np. na składowiska) oraz wykorzystuje średnie współczynniki emisji dla każdej metody utylizacji.

Gdzie znajdę informacje potrzebne do obliczenia emisji kategori 5 Zakresu 3 śladu węglowego firmy?

Ilość i rodzaj odpadów znajdziesz w danych gromadzonych na potrzeby BDO. Nie zapomnij o ściekach wodnych.

Wskaźniki potrzebne dla tej kategorii należy szukać w poniższych źródłach:

 • bazy danych cyklu życia,
 • dostawcy usług utylizacji odpadów

Jakie są największe wyzwania związane z Kategorią 5?

 • Uzyskanie informacji o dokładnej masie odpadów – najlepiej unikać podawania ilości opróżnionych pojemników, a podawać masę w kilogramach lub tonach – czasami konieczny może okazać się przygotowanie scenariusza w tym celu.
 • Jeśli przedsiębiorstwo dzieli przestrzeń w budynku z innymi przedsiębiorstwami, masa stanowi odpady dla całego budynku – nie jest możliwe określenie dokładnej ilości generowanych odpadów dla danego przedsiębiorstwa 
 • Jeśli odpady obejmują ścieki to szacunkowa ilość określana będzie na podstawie rachunków za wodę 
 • Gdy przedsiębiorstwo oddziela odpady w celu odzysku i recyklingu, prawdopodobnie będzie musiało współpracować z więcej niż z jednym odbiorcą odpadów 

Jak redukować ślad węglowy w Kategorii 5 Zakresu 3?​

carbon 1 - EXERGY
 • Zorientuj się kto odpowiada za odbiór twoich odpadów i dowiedz się o możliwości uzyskania danych na temat odpadów 
 • Wybieraj produkty, które można poddawać recyklingowi lub nie generują odpadów.
 • Ograniczaj zakupy produktów w opakowaniach.
 • Wybieraj usługodawców, którzy są w stanie poddać recyklingowi jak największy wolumen Twoich odpadów.

Poznaj kalkulator Zakresu 3 organizacji

Zobacz w czym Cię jeszcze wspomóc

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Narzędzie do obliczania śladu węglowego firmy w Zakresach 1,2 i 3

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

online learning - EXERGY

Szkolenia

i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji


Porozmawiajmy o transformacji klimatycznej w Twojej firmie!

Twoi klienci pytają o ślad węglowy?

Zostaw kontakt do siebie za pomocą formularza obok, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.