7 POWODÓW, DLA KTÓRYCH WARTO OBLICZYĆ ŚLAD WĘGLOWY FIRMY LUB PRODUKTU

Zmiany klimatyczne stają się obecnie jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata. Aby zminimalizować oddziaływanie na środowisko, ludzie muszą zacząć postrzegać i oceniać prace produkcyjne, dystrybucyjne i konsumpcyjne w kontekście ich wpływu na środowisko naturalne, w tym na klimat. Obliczanie śladu węglowego firmy lub produktu jest skutecznym narzędziem do tego celu.

Istnieje wiele powodów, dla których należy obliczyć ślad węglowy produktu lub organizacji. Oto 7 z nich, dla których moim zdaniem warto obliczać ślad węglowy firmy lub produktu:

 1. Zwiększenie atrakcyjności dla klientów: Coraz więcej klientów biznesowych jest ekologicznie świadomych lub po prostu są zobligowaniu do wykazywania działań związanych obliczaniem śladu węglowego. Aby zrealizować swoje cele poszukują dostawców produktów z obliczonym albo  nawet o niskim śladzie węglowym. Często już samym obliczeniem śladu węglowego produktu lub firmy może zwiększyć atrakcyjność naszej firmy  dla tych klientów, szczególnie jeśli są to znaczące firmy z szerokopojętej branży produkcyjnej. Dodatkowe podjęcie działań zmierzających do jego zmniejszenia będzie niewątpliwym atutem, który pomoże firmie w przyszłości zdobyć nowych klientów. Zwróć uwagę, że coraz większa część konsumentów jest skłonna zapłacić więcej za produkty przyjazne środowisku.
 2. Nowe rynki i klienci: Klienci coraz częściej preferują produkty i usługi o niskim śladzie węglowym. Posiadając raport śladu węglowego dla swojej firmy lub produktów możemy sięgnać do nowych segmentów rynku i przyciągnąć klientów, którzy kierują się zasadami zrównoważonego rozwoju. W krajach skandynawskich czy niektórych rynkach europejskich, taka informacja staje się powoli standardem.
 3. Wymagania prawne: bez wątpienia to jest podstawowy argument, dla którego temat śladu węglowego stał się istotny. Nie łudźmy się, największe biznesy same z siebie w 95% nie podjęłyby tego tematu gdyby nie pojawiające się regulacje prawne. W Unii Europejskiej branża finansowa oraz największe korporacje są zobligowane do ujawniania takich informacji, a nawet do przygotowania strategii dążenia do neutralności klimatycznej. Im wcześniej przygotujemy naszą organizację do tego obowiązku, tym więcej korzyści uda się znaleźć dla naszej firmy oraz tym łatwiej dostosujemy się do tworzonych regulacji prawnych, znacząco ograniczymy ryzyka prawne z tym związane.
 4. Poprawa wizerunku firmy: Obliczenie śladu węglowego i podjęcie działań zmierzających do jego zmniejszenia może przyczynić się do poprawy wizerunku firmy jako przyjaznej dla środowiska i odpowiedzialnej społecznie. Zwróć uwagę, że ten temat jest bardzo istotny dla pokolenia Z, które już wkracza na rynek pracy. Chcąc posiadać w swoich szeregach najlepszych młodych kandydatów do pracy, nie powinieneś zaniedbywać aspektu ochrony klimatu lub środowiska.
 5. Świadomość ekologiczna: Obliczenie śladu węglowego pozwala nam zrozumieć jego wpływ na klimat i rozwijać organizację i produkty w taki sposób, aby w przyszłości nasze produkty były bardziej przyjazne dla środowiska.
 6. Oszczędność energii i kosztów związanych z energią: Obliczenie śladu węglowego firmy lub produktu pozwala nam zidentyfikować miejsca w procesie technologicznym, w których można zmniejszyć zużycie energii, co przyczyni się do oszczędności kosztów i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Mając na uwadze, że energia tanią już była, takie działania z pewnością będą odczuwalne w budżecie naszej firmy oraz mogą się przyczynić do poprawy konkurencyjności w przyszłości. Dodatkowo warto wziąć pod uwagę, że w ramach pakietu FitFor55 planowane jest wprowadzenie tzw. “małego ETSu”. Należy spodziewać się, że w przeciągu kilku lat (3-4 lat) w ramach tej inicjatywy wprowadzony zostanie podatek od emisji w transporcie i budownictwie. Szacuje się, że w 2030 roku, koszt jednej tony CO2 wynosić będzie 100euro. Mając policzony ślad węglowy, przekonasz się, jakie koszty dodatkowo dotkną Twoją firmę.
 7. Przygotujesz swoją firmę do wdrożenia strategii transformacji klimatycznej (strategii dekarbonizacji). Bez obliczenia śladu węglowego nie będziesz w stanie ustalić celów i ich odpowiednio mierzyć. To pierwszy krok aby poznać czy wdrożenie takiej strategii to duże wyzwanie dla Twojej organizacji.
 

Co to jest ślad węglowy organizacji lub produktu?

Ślad węglowy to suma emisji gazów cieplarnianych takich jak m. in. CO2, CH4 lub N2O. Wyemitowanych do atmosfery w sposób bezpośredni lub pośredni wyrażonych jako ekwiwalent CO2 (CO2e) przez działalność firmy lub produktu.

Więcej informacji o tym czym różni się ślad węglowy produktu od śladu węglowego organizacji znajdziesz tutaj.


Dlaczego oblicza się ślad węglowy?

Jeszcze (w 2023 roku), w Polsce czy szerzej, w Unii Europejskiej, znacząca większość przedsiębiorstw nie jest zobligowane do obliczania śladu węglowego. Natomiast wiele firm, szczególnie tych największych oczekuje od swoich kontrahentów biznesowych przedstawienia raportu śladu węglowego swojej organizacji oraz sprzedawanych produktów. Korporacje oczekują coraz częściej również wdrożenia polityki redukcji swojego śladu węglowego, ponieważ to pomaga im w realizacji własnych celów w dążeniu do neutralności klimatycznej.

Jednym z powodów obliczania śladu węglowego jest raportowanie do CDP (dawniej Carbon Disclosure Project). Przeczytaj więcej.

Należy się spodziewać, że za kilka lat powszechne będzie obliczanie śladu węglowego dla produktów – od masła po lokomotywy. Zmiany w dyrektywach UE powoli idą w tym kierunku. Obecnie podstawą do wyznaczania śladu węglowego jest Porozumienie Paryskie zawarte 12 grudnia 2015 roku.

Jak oblicza się ślad węglowy?

Najpopularniejszymi metrologiami obliczania śladu węglowego w biznesie są wytyczne GHG Protocol lub normy ISO. Zawierają one konkretne i uniwersalne instrukcje do obliczania śladu węglowego i ścieżki wyboru kategorii dla których zostanie obliczony.

Jak redukować ślad węglowy?

Dobrą praktyką jest aby raport z obliczenia śladu węglowego zawierał również plan redukcji oddziaływania naszej firmy na klimat. Jest wiele działań, które zmniejszają nasz wpływ na klimat.

Poniżej krótka lista przykładów najprostszych do wdrożenia:

 • zmiana dostawcy energii elektrycznej na OZE.
 • ograniczenie zużycia energii – poprawa efektywności energetycznej budynków i produkcji
 • sukcesywna wymiana floty samochodowej na przyjazną środowisku.
 • zmiany opakowań swoich produktów na bardziej przyjazne klimatowi
 • zmiana dostawców produktów na te, o mniejszym wpływie na klimat lub bliższe naszej lokalizacji

Co możemy dla Ciebie zrobić?

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Narzędzie do obliczania śladu węglowego firmy

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

online learning - EXERGY

Szkolenia

i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji


Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz