Jak uzyskać wysoką ocenę w rankingu CDP?

CDP (Carbon Disclosure Project) jest organizacją non-profit, która zajmuje się m. in. gromadzeniem i udostępnianiem informacji na temat emisji gazów cieplarnianych i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem, ochroną zasobów wodnych i leśnych. Poniższy artykuł jest wstępem do ocen jedynie w zakresie ochrony klimatu. Zakres ochrony zasobów wodnych oraz leśnych nie jest poruszany w tym tekście.

Każdego roku CDP publikuje rankingi przedsiębiorstw według ich zaangażowania w ochronę klimatu i zarządzanie emisjami gazów cieplarnianych. Ranking CDP jest uważany za jedno z najważniejszych narzędzi do oceny działań przedsiębiorstw w zakresie ochrony klimatu. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek czym charakteryzują się poszczególne poziomy ocen w zakresie wpływu na klimat.

Aby uzyskać ocenę CDP, zainteresowana firma powinna przesłać wypełniony kwestionariusz zawierający informacje na temat swoich działań dotyczących ochrony klimatu. CDP ocenia raporty przedsiębiorstw i przyznaje im ocenę od A do D-. Co roku bramka do wysyłania formularzy otwarta
jest od mniej więcej kwietnia do końca lipca.

Jak uzyskać ocenę D w rankingu CDP? (Poziom Ujawniania Informacji)

Każde pytanie w kwestionariuszu jest oceniane pod kątem ujawnienia informacji. Na poziomie “D” firmom przyznaje się punkt za każdą dostarczoną istotną informacje. Wynik D-/D to tylko
punkt wyjścia dla organizacji, które chcą wykazać, że rozpoczęły swoją ekologiczną podróż.

Jak uzyskać ocenę C w rankingu CDP? (Poziom Świadomości Klimatycznej)

Aby uzyskać ocenę C w rankingu CDP, przedsiębiorstwo musi spełnić już pewne kryteria dotyczące emisji gazów cieplarnianych i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem. Konkretne wymagania różnią się w zależności od sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, ale ogólnie przedsiębiorstwo wykazuje w ankiecie:

 • Posiada jasno określone cele i strategie dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych i zarządzania ryzykiem klimatycznym
 • Publikuje roczne raporty dotyczące emisji gazów cieplarnianych i ich źródeł
 • Podejmuje działania mające na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem
 • Demonstruje postęp w realizacji celów i strategii dotyczących ochrony klimatu

Ocena C oznacza, że przedsiębiorstwo spełnia podstawowe wymagania dotyczące ochrony klimatu i ma pewne działania w tym zakresie, ale wymaga dalszego zaangażowania i zmian, aby osiągnąć wyższy poziom zrównoważonego rozwoju.

Istnieje wiele czynników, które mogą spowodować, że przedsiębiorstwo nie uzyska oceny C w rankingu CDP (Carbon Disclosure Project). Oto kilka przykładów:

 • Brak jasno określonych celów i strategii dotyczących redukcji emisji gazów cieplarnianych i zarządzania ryzykiem klimatycznym. 
 • Aby uzyskać ocenę C, przedsiębiorstwo musi mieć określone cele i strategie w tym zakresie, a ich brak może być przyczyną otrzymania niższej oceny.
 • Niepublikowanie rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych i ich źródeł. CDP wymaga od przedsiębiorstw publikowania raportów zawierających informacje o emisjach i działaniach podejmowanych w celu ich redukcji. Brak takich raportów może prowadzić do niższej oceny.
 • Brak działań mających na celu redukcję emisji gazów cieplarnianych i zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem. Aby uzyskać ocenę C, przedsiębiorstwo musi podejmować działania zmierzające do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych i zarządzania ryzykiem klimatycznym. Brak takich działań może prowadzić do niższej oceny.
 • Brak postępu w realizacji celów i strategii dotyczących ochrony klimatu. Przedsiębiorstwo powinno regularnie monitorować swoje postępy w realizacji celów i strategii dotyczących ochrony klimatu i

udokumentować te postępy w raportach przesłanych do CDP. Brak postępu może prowadzić do niższej oceny.

Jak uzyskać ocenę B? (Poziom Zarządzania)

Aby uzyskać ocenę B w rankingu CDP (Carbon Disclosure Project), przedsiębiorstwo musi spełnić wymagania dotyczące ochrony klimatu i zarządzania ryzykiem związanym z klimatem, które są nieco bardziej wymagające niż wymagania dotyczące oceny C. Konkretne wymagania różnią się w zależności od sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, ale ogólnie przedsiębiorstwo musi:

 • Mieć jasno określone i ambitne cele i strategie dotyczące redukcji emisji gazów cieplarnianych i zarządzania ryzykiem klimatycznym, które są zgodne z celami neutralności klimatycznej 
 • Publikować roczne raporty dotyczące emisji gazów cieplarnianych i ich źródeł, które są zgodne z wymaganiami CDP i zawierają szczegółowe informacje na temat działań dotyczących ochrony klimatu, raporty muszą zostać poddane zewnętrznej, niezależnej weryfikacji.
 • Podejmować działania mające na celu znaczącą redukcję emisji gazów cieplarnianych i zarządzanie ryzykiem związanym z klimatem, w tym poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej 
 • Demonstrować znaczący postęp w realizacji celów i strategii dotyczących ochrony klimatu i posiadać systemy zarządzania i raportowania, które umożliwiają efektywne monitorowanie i wdrażanie działań dotyczących ochrony klimatu

Jak uzyskać ocenę A? (Poziom Lidera)?

Uzyskanie Poziomu Lidera jest bardzo wymagające od raportującego przedsiębiorstwa. Taką ocenę uzyskują jedynie najbardziej zaangażowane przedsiębiorstwa w ochronę klimatu. Aby uzyskać ocenę A od CDP, organizacje muszą wykazać się przywództwem środowiskowym, wykazując swoje kroki dotyczące przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym. Firmy Muszą wykazać się najlepszymi praktykami w zakresie strategii i działań uznanymi przez ramy, takie jak TCFD, lub SBTi. Oprócz wysokich wyników na wszystkich innych poziomach, firmy te będą podejmować takie działania, jak wyznaczanie celów opartych na podstawach naukowych, tworzenie planu zmiany klimatu na wszystkie istotne operacje, łańcuchy dostaw i towarów.

Uzyskaj wysoką ocenę w rankingu CDP:

consultant services - EXERGY

Konsultacje

Chcesz uzyskać możliwe wysoką ocenę w rankingu CDP?
Możemy Ci w tym pomóc

Zobacz, co możemy dla Ciebie zrobić:

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Narzędzie do obliczania śladu węglowego firmy

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

online learning - EXERGY

Szkolenia

i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji


Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz