Kategoria 8
Zakresu 3 śladu węglowego organizacji:
Wynajęte aktywa (upstream)

lease - EXERGY
car rental - EXERGY

Co zawiera Kategoria 8 Zakresu 3?

Kategoria 8 obejmuje emisje z obsługi aktywów, które są wynajęte przez spółkę w roku sprawozdawczym i nie zostały uwzględnione w Zakresie 1 lub Zakresie 2. 

Ta kategoria ma zastosowywanie tylko dla firm, które eksploatują aktywa będące przedmiotem leasingu, czyli leasingobiorców. Jeśli firma jest właścicielem i leasingują aktywa innym, czyli są leasingodawcami, obejmuje ją Kategoria 13 (Leasing).

Dla jakich firm Kategoria 8 jest istotna?

Kategoria 8 dotyczy przede wszystkim firm, które wybrały metodę wyznaczania granic organizacyjnych: kontrola finansowa lub udział w kapitale.

Metody obliczeniowe

  • Metoda specyficzna dla aktywów (ang. Asset-specific method

Zbierane są dane dotyczące zużytej energii i paliwa lub dane o emisjach Zakresu 1 i Zakresu 2 z poszczególnych wynajętych aktywów. 

maths 4 - EXERGY
  • Metoda specyficzna dla leasingodawcy (ang. Lessor-specific method)

Dane o emisjach z Zakresu 1 i Zakresu 2 dostarczone od leasingodawcy przypisywane są do odpowiedniego przedmiotu leasingu.

  • Metoda danych uśrednionych (ang. Average data method)

Oszacowana jest emisja dla każdego przedmiotu leasingu lub grupy przedmiotów leasingu na podstawie uśrednionych danych, takich jak średnie emisje na typ przedmiotu lub powierzchnię.

Gdzie znajdę informacje potrzebne do tej kategorii?

Potrzebne dane w tej kategorii można znaleźć w:

  • rachunkach za media,
  • rejestrach zakupów,
  • odczytach liczników,
  • wewnętrznych systemach informatycznych.

Jakie są największe wyzwania związane z Kategorią 8?

Kategoria 8 dotyczy przede wszystkim firm, które wybrały granicę organizacyjną: kontrola finansowa lub udział w kapitale.

Jak redukować ślad węglowy w Kategorii 8 Zakresu 3?

cloud 2 - EXERGY

Zapoznaj się z danymi, które dotyczą wynajmowanych aktywów i zastanów się na alternatywami o niższej emisji. Staraj się zastępować emisyjne aktywa nieemisyjnymi.

Poznaj kalkulator Zakresu 3 organizacji

Porozmawiajmy o transformacji klimatycznej w Twojej firmie!

Twoi klienci pytają o ślad węglowy?

Zostaw kontakt do siebie za pomocą formularza obok, a nasz konsultant zadzwoni do Ciebie.

Poznaj nasze usługi:

kalkulator sladu weglowego - EXERGY

Obliczanie śladu węglowego firmy i produktu

Kompleksowa usługa obliczenia śladu węglowego organizacji lub produktu

wskaznik emisyjnosci - EXERGY

Narzędzie do obliczania śladu węglowego firmy

Zapoznaj się z naszym autorskim narzędziem do przygotowania obliczeń i raportu śladu węglowego firmy zgodnie z GHG Protcol

online learning - EXERGY

Szkolenia

i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego organizacji