Wprowadzenie do EcoVadis jako platformy oceny zrównoważonego rozwoju

EcoVadis to międzynarodowa platforma oceny zrównoważonego rozwoju, która pozwala firmom ocenić i monitorować ich wydolność w zakresie zrównoważonego rozwoju. Celem tej platformy jest wspieranie organizacji w doskonaleniu ich praktyk zrównoważonego biznesu, promowanie etycznego zarządzania łańcuchem dostaw oraz podnoszenie standardów społecznych i środowiskowych.

EcoVadis działa na zasadzie niezależnych ocen, które opierają się na szerokim zakresie kryteriów zrównoważonego rozwoju, takich jak ochrona środowiska, prawa pracownicze, etyka biznesu, zrównoważony łańcuch dostaw oraz społeczna odpowiedzialność biznesu. Oceny te pozwalają firmom uzyskać konkretne wskaźniki i ocenę swojej wydolności w zakresie zrównoważonego rozwoju na skalę globalną.

Uzyskanie wysokiego ratingu w EcoVadis jest ważnym celem dla firm, które dążą do ulepszania swojej odpowiedzialności społecznej i środowiskowej, oraz chcą zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku. Wysoki rating w EcoVadis może być także wymagany przez klientów, inwestorów lub innych interesariuszy jako dowód na zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój.

 Wyniki EcoVadis są prezentowane w formie raportów i kart oceny (Scorecards), które zawierają szczegółowe informacje o mocnych i słabych stronach firmy w każdym obszarze. Raporty i karty oceny są udostępniane zarówno firmom ocenianym, jak i ich klientom lub partnerom biznesowym, którzy mogą wykorzystać je do podejmowania decyzji zakupowych, zarządzania ryzykiem lub wspierania dialogu i współpracy z dostawcami.

Medale EcoVadis: w jaki sposób są przyznawane?

Medale EcoVadis stanowią prestiżowe wyróżnienia w dziedzinie zrównoważonego rozwoju oraz odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. Istotą przyznawania medali jest systematyczne ocenianie polityk, działań oraz wyników przedsiębiorstw w aspektach takich jak środowisko, praktyki z zakresu pracy oraz zakupy odpowiedzialne, a także wpływ biznesu na społeczeństwo czy zarządzenie łańcuchem dostaw.

Kryteria dotyczące wyników publikowanych od 1 stycznia 2023 r. są następujące:

Platinum – najlepsze 1% firm  (ogólny wynik między 78 a 100)

Złoto – najlepsze 5% firm (ogólny wynik między 70 a 77)

Srebro – najlepsze 25% (ogólny wynik między 59 a 69)

Brąz – najlepsze 50% (ogólny wynik między 50 a 58)

Otrzymanie brązowego lub srebrnego medalu unawane jest już za godny pochwały wynik.

3.    Jakie są wymagania dla firm starających się o wysoki rating?

Wysoki rating EcoVadis może znacznie wpłynąć na zdolność firmy do pozyskiwania nowych klientów oraz prowadzenie efektywnego i konkurencyjnego biznesu. W związku z tym podmioty gospodarcze dążące do uzyskania znakomitej oceny muszą zatroszczyć się o spełnienie trzech kluczowych wymagań.
Po pierwsze, EcoVadis kładzie silny nacisk na środowiskowe zarządzanie przedsiębiorstwem. Firma ubiegająca się o wysoki rating powinna wykazać odpowiedzialne podejście do środowiska, w tym zredukowanie emisji gazów cieplarnianych, ograniczenie zużycia surowców oraz promowanie zrównoważonej energii. Implementacja systemów zarządzania środowiskowego, takich jak ISO 14001, może zapewnić solidne podstawy do spełnienia tego wymagania.
Kolejnym kluczowym elementem oceny EcoVadis jest działalność społeczna firmy. Organy oceniające przywiązują dużą wagę do sprawiedliwego traktowania pracowników oraz dbałości o dobro lokalnych społeczności. Wysoko oceniane są przedsiębiorstwa, które aktywnie angażują się w działania mające na celu podniesienie jakości życia, takie jak programy edukacyjne, współpraca z organizacjami charytatywnymi czy wspieranie lokalnego biznesu.
Ostatnim, ale nie mniej istotnym wymogiem jest etyka biznesu. EcoVadis oczekuje od firm, aby prowadziły uczciwe działania gospodarcze, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami oraz przestrzeganie praw człowieka. Certyfikaty systemów zarządzania etyką biznesu (np. SA8000) oraz zgodność z obowiązującymi przepisami i standardami (takimi jak FCPA, UKBA) są kluczowe w ocenie firmy.

4.    Jakie są korzyści z uzyskania wysokiego ratingu w EcoVadis?

Wysoki rating świadczy o zaawansowanym poziomie zrównoważonego rozwoju w organizacji, pozwalającej na redukcję ryzyka środowiskowego, społecznego i etycznego w łańcuchu dostaw. W efekcie przyczynia się to do wzrostu zaufania ze strony interesariuszy, takich jak klienci, inwestorzy czy pracownicy, którzy coraz częściej zwracają uwagę na kwestie związane z odpowiedzialnością społeczną przedsiębiorstw.
Dzięki wysokiej ocenie EcoVadis  firma może zdobyć przewagę konkurencyjną w postaci wiarygodności, skutkującą zdobyciem nowych kontraktów oraz tworzeniem możliwości rozwoju współpracy z innymi liderami branżowymi. Z uwagi na rosnące wymagania etyczne i prawne w obszarach ekologicznych oraz zasobów ludzkich, firmy z wysokim ratingiem są preferowane jako partnerzy biznesowi i dostawcy na globalnym rynku.

Praktyki związane z odpowiedzialnością społeczną przyczyniają się do doskonalenia procesów biznesowych, obniżania kosztów, poprawy innowacyjności i wydajności. Zatem wysoka ocena EcoVadis może być również wskaźnikiem wysokiej jakości zarządzania oraz potencjału wzrostu organizacji, zachęcającym do monitorowania i ciągłej poprawy działań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Czy uzyskanie wysokiego ratingu w EcoVadis jest trudne i czasochłonne?

Zdolność przedsiębiorstw do spełniania standardów ekologicznych, społecznych i etycznych stanowi kluczowy element współczesnej odpowiedzialności biznesowej. W tym kontekście, platforma oceny CSR, EcoVadis, odgrywa istotną rolę w ocenie tych standardów, oferując wskaźniki dotyczące postępów i wydajności organizacji na całym świecie. Wysokie oceny w systemie EcoVadis są z pewnością cenne dla każdej firmy, jednak czy osiągnięcie takiego sukcesu jest wyjątkowo trudne i czasochłonne?
Aby uzyskać lepsze zrozumienie tego zagadnienia, warto zaznajomić się z procesem oceny. W pierwszej kolejności, przedsiębiorstwo musi się zarejestrować na platformie i przesłać niezbędne dokumenty niezbędne do oceny. Następnie, zespół ekspertów zweryfikuje te materiały, oceniając je pod kątem różnych kryteriów, takich jak prawo pracy, praktyki zrównoważonego rozwoju czy polityka zarządzania łańcuchem dostaw. Po ocenie, firma otrzymuje szczegółowy raport oraz ogólny wskaźnik CSR.
Osiągnięcie wysokiego poziomu w systemie jest uważane za trudne i czasochłonne, biorąc pod uwagę trudności związane z dostosowaniem firmy do wymogów systemu oraz zgromadzenie wszystkich potrzebnych informacji. Co warte podkreślenia, nie ma jednoznacznego algorytmu sukcesu w przypadku certyfikacji na tej platformie. Wiele zależy od konkretnego profilu firmy i specyfiki jej działalności.

Ile kosztuje certyfikacja EcoVadis?

Niestety certyfikacja jest kosztowna. Wielkość rocznej opłaty zależna jest od kilku czynników takich jak:

  • wielkość firmy
  • kraju, w którym firma działa
  • pakietu w ramach którego firma chce raportować

Więcej informacji pod linkiem: https://ecovadis.com/plans-pricing/

Jak długo ważny jest rating?

 Ze względu na ciągły rozwój standardów zrównoważonego rozwoju, przepisów międzynarodowych i oczekiwań klientów, przedsiębiorstwa powinny nieustannie się doskonalić m. in. poprzez udział w regularnych ocenach w zakresie zrównoważonego rozwoju. W celu utrzymania zgodności z najlepszymi praktykami na świecie, wyniki przyznawane na platformie EcoVadis w zakresie zrównoważonego rozwoju pozostają ważne przez dwanaście miesięcy od daty ich publikacji. Po upływie tego okresu karty wyników tracą swoją ważność w ramach platformy.

Jak poprawić osiągnięty wynik?

Odpowiedź na to pytanie otrzymasz po przeprowadzeniu badania przez EcoVadis. Otrzymasz zestaw zaleceń z platformy, na podstawie której będziesz mógł poprawić wynik swojej firmy. Pamiętaj, że kryteria oceny oraz poziom punktów wymagany do otrzymania konkretnego medalu co roku mogą ulec zmianie, co oznacza, że pomimo poprawy oceny Twój medal może się nie zmienić w kolejnym badaniu.

Jednym z elementów, które w znaczący sposób potrafią poprawić otrzymany wynik jest obliczenie śladu węglowego oraz zarządzanie swoimi emisjami GHG przez przedsiębiorstwo. Wykazanie emisji CO2 oraz określenie planu redukcji śladu węglowego, np. poprzez zmniejszenie zużycia energii czy wykorzystywanie OZE przyczyni się do poprawy wyniku i zostanie docenione przez zespół EcoVadis. 

Poszukujesz pomocy w raportowaniu do EcoVadis?

Zapraszamy do kontaktu, nasi konsultanci chętnie pomogą wam we poprawie wyników w EcoVadis.