SCHE – formularz Zlecenia

Aby formularz był kompletny przygotuj poniższe dokumenty. Możesz robić zdjęcia dokumentów z telefonu i je bezpośrednio umieścić w formularzu. Pamiętaj by zdjęcia były czytelne. To warunek bezproblemowej realizacji zlecenia. Wymagane dokumenty:

– rzuty poszczególnych kondygnacji

– przekroje budynku

– opis przegród budowlanych i faktycznie zastosowanych materiałów

– mapa projektowa (PZT)

– zdjęcia elewacji budynku i kotłowni oraz jeśli dotyczy fotowoltaiki i rekuperacji.

– oświadczenie kierownika budowy do zgłoszenia zakończenia budowy

Pozostałe informacje uzupełnisz ręcznie w formularzu.

Charakterystyka energetyczna - 1/3 - Step 1 of 4
Jeżeli posiadasz kupon rabatowy, wyświetli się tutaj automatycznie.
podaj: ulicę, kod pocztowy, miejscowość (może być adres projektowy, zawierający jedynie miejscowość i numer działki
podaj gminę w której wybudowany został budynek
podaj powiat w którym znajduje się budynek
podaj województwo, w którym zlokalizowany jest budynek
Jeżeli znasz, podaj powierzchnię użytkową budynku z dokładnością do 2 miejsc po przecinku. To pole nie jest wymagane.
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 15 files.
Umieść: - rzuty poszczególnych kondygnacji, przekroje budynku oraz opisy przegród budowlanych (ścian, podłóg, stropów i dachu). Dokumentacja może być w formacie pdf lub zdjęcia wersji drukowanej. Jeżeli przesyłasz zdjęcia - zwróć szczególną uwagę na ich czytelność
Opisy przegród budowlanych mogą znajdować się na rzutach lub przekrojach budynku, jeżeli tam ich nie ma - znajdziesz je w części opisowej dokumentacji
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Umieść: - zdjęcia elewacji budynku oraz kotłowni. Jeżeli posiadasz fotowoltaikę oraz rekuperacje umieść również ich zdjęcia.