Scenariusze według PN EN 15978

Przygotujemy scenariusz dla twojego projektu

Przygotowany raport poprawi konkurencyjność twojego projektu

Raport pomocny przy uzyskaniu dofinansowania z funduszy KPO

Analizy wykonamy zgodnie z rekomendacjami Komisji Europejskiej

LCA obrazki - EXERGY

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Co to jest scenariusz według normy PN-EN 15978?

Scenariusz fazy cyklu życia, oparty na normie PN-EN 15978, to zbiór informacji opisujących każdą z faz cyklu życia budynku, od projektowania, przez użytkowanie, aż po jego rozbiórkę i utylizację. Jest to kompleksowy sposób opisu analizy obiektu budowlanego, uwzględniający jego oddziaływanie na środowisko i wykorzystanie zasobów naturalnych.

swiadectwo charakterystyki energetycznej - EXERGY

Jak przygotować scenariusz zgodnie z normą PN EN 15978?

koncepcja - EXERGY

Aby przygotować scenariusz, należy zbierać informacje i założenia dotyczące przyszłych wydarzeń związanych z cyklem życia budynku. Scenariusz powinien opisywać przewidywane zmiany w wydajności budynku w różnych etapach jego cyklu życia, takich jak budowa, użytkowanie i koniec życia. Ważne jest również uwzględnienie zmian klimatycznych i ich wpływu na budynki. Przygotowanie scenariusza wymaga analizy danych klimatycznych, prognoz ekspertów oraz oceny potencjalnych działań i środków, które mogą wpłynąć na przyszłą wydajność budynku.

Dlaczego przygotowanie scenariusza jest istotne?

ślad węglowy budynku na etapie budowy

Przygotowanie scenariusza może być istotne w przypadku projektów, które skupiają się na adaptacji budynków do zmian klimatycznych. Scenariusz może być opracowany na podstawie prognoz klimatycznych ekspertów i służy do identyfikacji środków, które mogą minimalizować przyszłe ryzyko i odpowiedzialność.

Przygotowanie scenariuszy cyklu życia budynku jest ważne dla osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju. Pozwala to na uwzględnienie aspektów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych na każdym etapie życia budynku, zapewniając trwałość, efektywność i minimalizację negatywnego wpływu.

Scenariusze cyklu życia umożliwiają identyfikację najbardziej korzystnych rozwiązań projektowych i konstrukcyjnych, które prowadzą do długotrwałych i efektywnych budynków. Pozwalają na analizę różnych materiałów, technologii i strategii, aby wybrać te, które mają najmniejszy wpływ na środowisko przy jednoczesnym zapewnieniu optymalnej wydajności.

 

Scenariusze cyklu życia umożliwiają dostarczenie wiarygodnych informacji na temat wpływu budynku na środowisko i innych aspektów zrównoważonego rozwoju. Dzięki temu można efektywnie komunikować się z inwestorami, użytkownikami, społecznością lokalną i innymi interesariuszami, budując zaufanie i świadomość.

shield - EXERGY

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Jednym z kluczowych kryteriów przy weryfikacji wniosków po środki z KPO lub innych programów Unijnych są różnego rodzaju oceny środowiskowe.

Jeżeli wasz zespół potrzebuje wsparcia w realizacji takich tematów, chętnie pomożemy w obszarze m. in::

  • analizy ryzyk wynikających ze zmian klimatu
  • obliczenie śladu węglowego w cyklu życia budynku lub produktu (obliczenie współczynnika globalnego ocieplenia w cyklu życia budynku lub produktu)
  • opracowanie scenariuszy klimatycznych
  • opracowanie scenariusza inwestycji zgodnie z PN-EN 15978
pencil and ruler - EXERGY

Jak wygląda współpraca z nami?

Nasz zespół specjalistów realizuje zadania związane ze wspieraniem biznesu w zakresie m. in. obliczania śladu węglowego budynku na każdym etapie realizacji inwestycji. 

Wstępna konsultacja

Rozmowa z naszym specjalistą, podczas której zidentyfikujemy cel opracowania oraz postawimy podstawowe założenia do realizacji zadania

Przygotowanie oferty

W przeciągu jednego dnia roboczego powrócimy z ofertą na realizację zadania. Oferta zawierać będzie szczegóły realizacji zadania.

Realizacja i omówienie raportu

Pod koniec realizacji zadania przedstawimy roboczy raport. Do przygotowania ostatecznego raportu uwzględnimy wnioski z prezentacji roboczej.

Szkolenie i warsztaty

Opcjonalnie, jeżeli Wasz zespół będzie zainteresowany, przygotujemy kurs lub warsztaty przygotowujące do samodzielnej realizacji takich zadań w przyszłości.

Współpracujemy m. in. z:

Skonsultuj projekt

Wyślij e-mail

Zobacz także

factory - EXERGY

Ślad węglowy w przemyśle

Zobacz nasze usługi związane z obliczaniem śladu węglowego skierowane do szeroko pojętego przemysłu

ślad węglowy budynku na etapie budowy

Ślad węglowy w budownictwie

Zobacz nasze usługi związane z obliczaniem śladu węglowego skierowane do sektora budowlanego

online learning - EXERGY

Szkolenia
i kursy

Zdobądź niezbędne kompetencje z zakresu obliczania śladu węglowego

Skontaktuj się z nami

Wypełnij formularz

5/5